4 بانک به دانشجویان وام میدهند :  وام به انگلیسی (Loan) است که نوعی قرض دادن پول سوددار است.

4 بانک به دانشجویان وام میدهند
4 بانک به دانشجویان وام میدهند

یکی از مهمترین خدمات جذاب بانک ها دادن وام و تسهیلات است .دو واژه‌ی وام و تسهیلات در معانی اشتباه و بعضاً به جای یکدیگر استفاده می‌شوند .ولی مفهوم تسهیلات فراتر و عام تر از وام می باشد. به عبارتی دیگر می‌توان گفت هر نوع وامی نوعی تسهیلات است.اما هر تسهیلاتی وام نیست برای روشن شدن فرق بین تسهیلات و وام تلاش می کنیم تعریف جامعی از هر دو ارائه کنیم.

4 بانک به دانشجویان وام میدهند
4 بانک به دانشجویان وام میدهند

وام دانشجویی

سقف مبلغ هایی که از طریق درگاه های ملی ایران و صادرات داده می شود. در مقطع کاردانی 5 میلیون تومان است ، در مقطع کارشناسی 10 میلیون تومان است ، مقطع کارشناسی ارشد 15 میلیون تومان است، در مقطع دکتری 40 میلیون تومان است.

4 بانک به دانشجویان وام میدهند : سقف وام هایی که به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از طریق بانک های رسالت و مهر ایران داده می شود. در مقطع کاردانی دو میلیون 500 هزار تومان، کارشناسی هفت میلیون و 500 هزار تومان، کارشناسی ارشد 10 میلیون تومان. در مقطع دکترا تا سقف 20 میلیون تومان است.

4 بانک به دانشجویان وام میدهند
4 بانک به دانشجویان وام میدهند

مطالب پیشنهادی : 

معرفی چند رمان برای گروه سنی کودک و نوجوان

اعتماد به دوستی های مجازی