چربی سوزی با نوشیدن آب مطمئنا همه ما شنیده ایم که نوشیدن آب زیاد برای کاهش وزن خوب است. گذشته از 2.5 کیلوگرم وزن بدن که شامل آب می شود، آیا می دانید نوشیدن آب زیاد باعث چربی سوزی نیز خواهد شد؟ در حالی که غذای سالم می خورید و یک برنامه ورزشی مناسب را حفظ می کنید، نوشیدن آب نیز یک مرحله حیاتی در حفظ عملکرد مناسب بدن و کمک به چربی سوزی می باشد.

مصرف کالری کمتر

چربی سوزی با نوشیدن آب
چربی سوزی با نوشیدن آب

زیاد غذا خوردن و تامین کالری های ناخواسته برای بدن می تواند منجر به افزایش وزن و چربی شود. متخصصین تغذیه پیشنهاد می کنند که نوشیدن آب زیاد به بدن کمک می کند تا احساس سیری کند بنابراین احتمال دریافت کالری بیش از حد نیز کاهش میابد مصرف کمتر کالری باعث سوختن چربی یا از بین رفتن آن نمی شود اما اگر بدن برای تامین انرژی به جای کتون (مرتبط با کتوژنیک) به گلیکوژن متکی باشد، چربی سوزی انجام خواهد شد.

چربی سوزی

چربی سوزی با نوشیدن آب
چربی سوزی با نوشیدن آب

آب نقش مستقیمی در توانایی بدن ما برای چربی سوزی دارد. فرآیند لیپولیز ( تجزیه چربی ) به آب نیاز دارد – اولین مرحله در تجزیه چربی هیدرولیز نامیده می شود که اساسا برای تجزیه چربی، آب به آن اضافه می شود. بدون وجود آب، از نظر جسمی تجزیه چربی برای بدن ما غیر ممکن است، بنابراین نوشیدن آب را ادامه دهید.

افزایش متابولیسم

چربی سوزی با نوشیدن آب

هر فرد متابولیسم منحصر به فردی دارد. چه باور کنید چه نکنید، متابولیسم با مقدار آبی که روزانه می نوشیم ارتباط مستقیمی دارد .تحقیقات نشان می دهد نوشیدن آب به میزان کافی وضعیت متابولیسم ما را افزایش می دهد .حتی برخی معتقدند که نوشیدن آب می تواند در حالت استراحت نیز سوزاندن کالری را افزایش دهد.

افزایش انرژی

چربی سوزی با نوشیدن آب
چربی سوزی با نوشیدن آب

همانطور که ذکر شد، نوشیدن آب کالری سوزی را در حالت استراحت افزایش می دهد درواقع متابولیسم نیز افزایش میابد. مطالعات نشان داده است که در بزرگسالان مصرف انرژی در حالت استراحت 10 دقیقه پس از نوشیدن آب به میزان 24-30 درصد افزایش یافته است .که این زمان در حالت عادی حدودا 60 دقیقه طول می کشد. براساس مطالعه ای دیگر، نوشیدن آب سرد توسط کودکان چاق و دارای اضافه وزن، انرژی آنان در حالت استراحت را تا 25 درصد افزایش داده است.

حمایت از کلیه ها

آیا می دانید مصرف آب کافی برای عملکرد سالم کلیه ها ضروری است؟ وقتی بدن آبرسانی کافی نشود؛ کلیه ها کمی متلاطم شده و در نهایت کبد مجبور می شود تا کم کاری کند درحالی که بدن ما برای ادامه حیات به عملکرد مناسب کلیه و کبد متکی است. سوزاندن ذخایر چربی بدن نیز به این دو وابسته است. ( زیرا کبد مستقیما مسئول سوزاندن ذخایر چربی بدن ما است ) اگر کلیه های ما به دلیل کمبود آب عملکرد درستی نداشته باشند، کبد باید روی عملکرد کلیه ها تمرکز کند و در نهایت چربی سوزی به تعویق میفتد.

چربی سوزی با نوشیدن آب

نکته

حال که از مزایای آب مطلع شدید، نوشیدن روزانه آن به مقدار کافی برایتان آسان تر خواهد بود. با نوشیدن آب، ورزش کردن و خوردن غذاهایی غنی از مواد مغذی می توانید یک قدم به سلامتی نزدیک شوید.

چربی سوزی با نوشیدن آب
چربی سوزی با نوشیدن آب