چرا بندبازها میله در دست دارند؟ زمانی که اولین بار اجرای یک بندباز را همراه با یک میله روی دستانش مشاهده کردم، به این فکر افتادم که چرا این کار را همراه با یک میله انجام می دهد؟ در واقع احساس می کردم که شاید این میله کار خاصی را برای او انجام می دهد. بسیاری از افراد هم دوست دارند پاسخ به این سوال را بدانند زیرا از چشم ما تماشاگران، این میله کار آن ها را سخت تر می کند. پس به نظر شما دلیلش چیست؟ پاسخ را در این بخش از سرگرمی فان خواهید خواند.

در دست گرفتن یک میله به بند باز کمک می کند که بتواند کارهای چرخشی را بهتر انجام دهد، استقامت او را هنگام راه رفتن روی یک طناب باریک حفظ می کند و همچنین باعث می شود که وزن بیشتری به زیر مرکز پاهای فرد وارد شود که یکی از راه های حفظ تعادل است.

بند بازی

چرا بندبازها میله در دست دارند؟
چرا بندبازها میله در دست دارند؟

چرا بندبازها میله در دست دارند؟ بند بازان با در دست گرفتن یک میله می توانند چرخش ایستایی با تعادل بیشتری را به صورت افقی روی دستانشان انجام دهند. چرخش بدن آن ها روی طناب با در دست گرفتن این میله کاهش پیدا می کند.

طول میله نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد. هر چقدر بزرگتر باشد استقامت آن ها را بیشتر حفظ می کند. زیرا توده ترکیبی را از یک ناحیه متمرکز می کند و آن را در پاهای فرد پخش خواهد کرد. در نتیجه باعث می شود که حرکت بندباز زاویه دار نباشد.

همچنین قدرت جاذبه ی متمرکز شده در مرکز را کاهش می دهد. تا فرد در ارتفاع، استقامت و تعادل بیشتری را احساس می کند.

نحوه اجرای نمایش

این نمایش در گیلان اغلب در فضایی آزاد و در میادین محله ها انجام می شد. پهلوانان در حالی که حمد و ثنای خدا را می گفتند بر روی طناب راه می رفتند و با میله که در دست داشتند تعادل خود را حفظ می نمودند. آنان با اجرای حرکات نمایشی سبب سرگرم شدن عده ی کثیری از مردم محله می شدند.

چرا بندبازها میله در دست دارند؟
چرا بندبازها میله در دست دارند؟