همه چیز در مورد سرطان  : سرطان به دسته ای از بیماری هایی گفته می شود که عامل رشد غیرطبیعی سلولهای بدن هستند و سلولهای بدن بطور غیرقابل کنترلی تکثیر و در بقیه قسمتهای بدن پخش میشوند رشد غیرطبیعی این سلولها در نهایت منجر به تشکیل توده های بزرگ (تومور) می گردد. این تومورها به دو دسته تومورهای بدخیم و خوش خیم تقسیم شده که تومورهای خوش خیم تهدید کننده حیات نمی باشند، احتمال بروز سرطان در همه سنین وجود دارد ولی با افزایش سن زیادتر می شود، بیش از 40% سرطان ها قابل پیشگیری هستند.

همه چیز در مورد سرطان

انواع سرطان ها و چه عواملی در ایجاد سرطان ها موثرند؟

• سرطان لب: سیگار، تابش طولانی مدت اشعۀ آفتاب.

• سرطان حفرۀ دهان: الکل، کمبود آهن و ویتامین، سیفیلیس ، علل قارچی و ویروسی.

• سرطان گلو: سیگار، الکل.

• سرطان مری: الکل، چای داغ، ماهی دودی، تریاک، ترسی زیاد، کمبودهای غذایی، علل ناشناخته.

• سرطان ریه: سیگار، ترکیبات، رادیواکتیو و معدنی.

• سرطان معده: تغذیه نامناسب، علل گوارشی، ارث، جنس ( بیشتر در مردان هست و در گروه خونی A)، سیگار ، علل ناشناخته.

• سرطان روده: مصرف زیاد چربیهای حیوانی و مصرف کم سبزیجات و میوه، ارث، علل داخلی، سیگار .

• سرطان کبد: هپاتیت C و B مزمن، مصرف اتانول و الکل، سیروز، داروهای دوپینگ ( انرژی زا).

• سرطان کیسه صفرا: سنگهای مزمن کیسه صفرا، علل ناشناخته.

• سرطان لوزالمعده ( پانکراس ): عفونتها، سیگار، گوشتهای حیوانی زیاد، علل ناشناخته.

• سرطان کلیه: سیگار، ارث، علل ناشناخته.

• سرطان مثانه: انگل شیستوزومیا، سنگ مثانه، داروها، عفونتها، مواد شیمیایی، سیگار.

• سرطان پروستات: ترکیبات نفتی، علل هورمونی، سیگار، علل ناشناخته.

• سرطان تخمدانها: استروژن زیاد، علل ناشناخته.

• سرطان رحم و گردن رحم: ویروسها، استروژن زیاد، سیگار، چاقی، مقاربت جنسی، فقر اجتماعی و اقتصادی.

• سرطان پستان: ژنتیکی، زنانی که پس از 30 سالگی آبستن می شوند، اشعۀ یونیزان، زنانی که هرگز حامله نشوند، سیگار.

• سرطان پوست: اشعۀ آفتاب، مواد معدنی، پوست روشن، آرسنیک، خالهای مادرزادی بدخیم.

• سرطان چشم: ناشناخته، ارث.

• سرطان گوش: عفونتهای مزمن، اشعۀ خورشیدی، علل مادر زادی.

• سرطان مغز: منشأ از سایر سرطان های بدن به ویژه سینه و پستان ( متاستاز)، علل ناشناخته.

• سرطان استخوان: داروها، اشعه، متاستاز از پستان، پروستات، کلیه، ریه، علل ناشناخته.

• سرطان خون: مادرزادی، تشعشع و مواد شیمیایی، عفونتها، علل ناشناخته.

• سرطان قلب و عروق: ارث، متاستاز از پستان و ریه و….، علل ناشناخته.

• سرطان بینی: اشعۀ خورشیدی زیاد، خالهای بدخیم.

• سرطان تیروئید: سابقۀ تابش اشعۀ رادیواکتیو به سر و گردن، جنسیت ( در زنان 3 برابر بیشتر از مردان است )، علل ناشناخته.


مطالب پیشنهادی : 

معرفی انواع دوچرخه ها

چگونه هوای خانه را پاکسازی کنیم ؟

نکاتی درباره نورپردازی آشپزخانه