صیغه موقت” یا “صیغه محرمیت

نحوه خواندن عقد موقت : ازدواج موقت که به صیغه هم مشهور است، نوعی از ازدواج در مذهب شیعه است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریه ای مشخص، بین زن و مرد بسته میشود و با پایان آن رابطهٔ زوجیت خود به خود منقضی میشود. در بین مسلمانان در خصوص جواز این ازدواج اختلاف نظر است. اهل سنت، اباضیه و زیدیان آن را حرام و شیعیان امامی آن را مشروع و درست میدانند.همچنین ادعا شده در بعضی احکام و داستان ها تشیع این دستور دارای اجر و ثواب میباشد.

نحوه خواندن “متن صیغه موقت” به روش های مختلف

نحوه خواندن عقد موقت
نحوه خواندن عقد موقت

اگر زن خودش بخواهد ” صیغه موقت” را بخواند:

«زَوَّجتُکَ نَفسِی فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهرِالمَعلُوم»

من خودم را به همسری تو در آوردم با مدت معین و با مهر معین.

بعد باید مرد بگوید:

قَبِلتُ؛

قبول کردم.

در صورتی که خود مرد (داماد) بخواهد “صیغه موقت” را بخواند:

صیغه عقد موقت می‌تواند فقط توسط یکی از طرفین (مرد یا زن) خوانده شود. اگر مرد صیغه را می‌خواند، ابتدا به زن بگوید: آیا من وکیلم تو را به مدت و مهر معلوم شده به عقد خودم درآورم. زن در جواب می‌گوید: آری. آن‌گاه مرد این‌گونه صیغه را جاری می‌کند:

«زَوَّجتُ مُوَکِّلَتِی (فاطمۀ) نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم»

من موکّلم را به ازدواج خود در آوردم در مدت و مهر مشخص شده.

سپس دوباره مرد برای خودش می‌گوید:

«قَبِلتُ التَّزویج»

قبول کردم این ازدواج را.

در صورتی که شخص سوم بخواهد صیغه موقت را بخواند:

نحوه خواندن عقد موقت
نحوه خواندن عقد موقت

اگر عاقد شخص دیگری باشد، ابتدا باید از هر دو طرف برای خواندن صیغه ی عقد وکالت بگیرد و بعد از آن، صیغه را این گونه بخواند:
فرض کنید که نام خانم «فاطمه» است و نام آقا هم «علی». در این صورت:
به وکالت از خانم بگوید: زَوَّجتُ مُوکِّلَتی (فاطمۀ) مُوَکَّلی (علی) فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ عَلَی المَهر المَعلُوم
موُکّل خودم «فاطمه» را به تزویج «علی» در آوردم، در مدت مشخص و با مهریه ی مشخص

پس به وکالت از آقا بگوید:

قَبِلتُ التَّزویجَ لِمُوَکِّلی (علی)

قبول کردم این ازدواج را.

بیشتر مراجع تقلید معتقدند که اگر امکان خواندن صیغه‌ی عقد به زبان عربی نباشد، می‌توانند ترجمه آن را به فارسی یا هر زبان دیگری بخوانند و لازم نیست وکیل بگیرند

چند نکته مهم:

1.جهت انجام صیغه ی موقت نیاز به دانستن احکامی است که با مراجعه به سایت  یا دفتر مراجع خود ، نظر آنان را در این باره جویا شوید.

2-  جهت یادآوری دوستان عرض کنم که قبلا باید مقدار مهریه و مدت ازدواج تعین شده باشد .بعد صیغه عقد خوانده شود. ضمنا دختران باکره که سابقه ازدواج ندارند بنا بر نظر عده ای از مراجع لازم است در ازدواج موقت نخست از پدر اجازه بگیرند. به امید اینکه همه به رفع نیازهای خود از راه شرعی و الهی رو آورند.

3- سن ازدواج موقت: در( ماده های ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴) قانون مدنی سن نکاح برای دختر هم شبیه ازدواج دائم ۱۳ سال است.

4- نداشتن حق نفقه: به تصریح ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی« درعقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» ولی چه بسا در صورت شرط نفقه ترک انفاق شوهر عمل مجرمانه نیست و زن تنها میتواند از دادگاه الزام شوهر به دادن نفقه را تقاضا کند.

5- زوجین از هم ارث نمی برند: براساس ماده ۹۴۰ قانون مدنی «زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند.» بنابراین معنای ماده آن است که در نکاح منقطع زوجین از هم ارث نمی برند.

نحوه خواندن عقد موقت
نحوه خواندن عقد موقت