جملات کوتاه و دلنشین ارتباط با خدا

مناجات کوتاه با خدا…

خدایا کیست که شیرینى محبت تو را چشیده باشد و جز تو آهنگ دیگرى را بکند و کیست که به مقام‎ قرب تو انس و الفت گرفته باشد و درصدد روگرداندن از تو باشد خدایا قرار ده ما را از زمره کسانى که‎ براى قرب و دوستیت برگزیده اى و براى عشق و محبتت خالصش گردانده و به دیدارت شائقش کرده و به قضا‎ و قدرت راضیش ساخته و به دیدن رویت به او نعمت بخشیده و به خوشنودى خویش مخصوصش گردانده‎ و از غم هجران و فراقت پناهش داده و در جایگاه راستى در جوار خویش جایش داده ‎مرا از جمله سعادتمندان و بهره مندان نزد خود قرار دهى اى پاسخ دهنده اى مهربانترین مهربانان

مناجات کوتاه با خدا
مناجات کوتاه با خدا

خداوندا! بر محمد و آل او درود فرست، و ما را در این روز و شب و در همه ی روزها و شب های ما به انجام خیر، و دورى از بدى، و سپاس نعمت ها، و پیروى سنت‏ ها، و دوری از بدعت ها و امر به معروف، و نهى از منکر، و پاسدارى اسلام، و کاستن و خوار نمودن باطل، و نصرت و اعزاز حق، و ارشاد گمراه، و کمک ناتوان، و دادرسى مظلوم موفق بدار.

مناجات کوتاه با خدا
مناجات کوتاه با خدا

دلنوشته ای برای خدا

خدای من هیچم، هیچ هیچ

الهی ما همه بیچاره ایم

گاهی که فکر می کنی کسی هستی،

خدا چنان تو را به زمین می زند که بدانی هیچ چیز نیستی

هر چه داری همه از اوست

خدای من هیچم، هیچ هیچ

الهی دستم بگیر

خداوندا اگر روزی !

غرور گه گاهم را ببخش

پروردگار من به من بیاموز که خود را نبینم

مناجات کوتاه با خدا
مناجات کوتاه با خدا

الهی، ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره ای، و ما همه هیچ کاره ایم و تنها تو کاره ای.

راه بندگی دشوار است زیرا شیطان همیشه در کمین است

مناجات کوتاه با خدا
مناجات کوتاه با خدا

الهی، ناتوانم و در راهم

و گردنه های دشوار در پیش است

و رهزن های بسیار در کمین

و بار گران بر دوش


مطالب پیشنهادی:

چرا نماز عربی است؟

حکم سجده بر روی مهر چرک و کثیف چیست؟

آموزش مرحله به مرحله تیمم