عواقب ترک نماز چیست؟ یکی از آثار ترک نماز این است که خداوند، خیر و برکت را از عمر و روزی اش بر می دارد. همچنین دعاى او به سوى آسمان بالا نمى ‏رود و مستجاب نمى ‏گردد.

نماز از فروع دین

« نماز» یکى از فرایض دین و عبادت های ویژه ای است. که مسلمانان پنج مرتبه در شبانه روز به جا می آورند. مطابق با تصریح قرآن و شواهدی که موجود است نماز از ابتدای خلقت آدم یک فریضه دینی بوده است. نماز مهمترین اعمال دینی است که درصورتی که قبول درگاه خداوند عالم شود، عبادت های دیگر هم قبول می شود. درصورتی که پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمی شود. همانطور که اگر انسان شبانه روزی پنج نوبت در نهر آبی شست و شو کند، چرک در بدنش نمی ماند نمازهای پنج گانه هم انسان را از گناهان پاک می کند.

اهمیت نماز

 

عواقب ترک نماز چیست؟
عواقب ترک نماز چیست؟

در قرآن مجید مجموعه راهنمایی ها و دستور العمل های زندگی سعادتمندانه بشریت آمده است. و در مورد خمس 1 آیه، در رابطه با روزه 13 آیه، در رابطه با حج 18 آیه، درباره زکات 23 آیه آمده است. ولی در مورد نماز بیش از 122 آیه، نازل شده که طی آن اهمیت، احکام و مسایل مهم نماز مطرح گردیده است.

عاقبت و سرنوشت بی نماز

حرمت ترک نماز، از انجام بسیاری از اعمال حرام سنگین تر است. زیرا انسان در ارتکاب برخی از اعمال حرام، نیت بی حرمتی به خدای متعال و دین را ندارد، بلکه جنبه حیوانی انسان بر او غلبه نموده و چه بسا پس از مبتلا شدن به فعل حرام، به شدت از خدای متعال می ترسد و توبه می کند. در حالیکه رها کردن نماز، موثر از غلبه شهوات بر انسان نیست. بلکه ناشی از ضعف ایمان و بی توجهی به فرمان الهی است.

عواقب ترک نماز

دور ماندن از امان خدا و رسولش

محروم از یاری

سبب تسلط شیطان

عواقب ترک نماز چیست؟
عواقب ترک نماز چیست؟

مصیبت هایى که در دار دنیا بدان مبتلا مى‏ گردند عبارتند از:

خداوند، خیر و برکت را از روزى‏ اش برمى ‏دارد.

خداوند- عزّ و جلّ- نشانه صالحان را از چهره او محو مى‏ فرماید.

در برابر اعمالى که انجام داده پاداش داده نمى ‏شود.

هیچ بهره ‏اى در دعاى بندگان شایسته خدا، نداشته و مشمول دعاى آنان نخواهد بود.

مصائبى که هنگام مرگ به او مى ‏رسد بدین ترتیب است:

با حالت خوارى وبی زبانى جان مى ‏دهد.

گرسنه مى ‏میرد.

تشنه جان مى ‏سپارد، به گونه ‏اى که اگر آب تمام رودخانه‏ هاى دنیا را به او بدهند، سیراب نگشته و تشنگى ‏اش برطرف نخواهد شد.

عواقب ترک نماز چیست؟
عواقب ترک نماز چیست؟

مطالب پیشنهادی:

مناجات کوتاه با خدا

از خواندن نماز غفیله غفلت نکنید!

چرا نماز عربی است؟