ضمن آرزوی سربلندی و موفقیت شما عزیزان دراستخدام برای یکایک شما کارجویان عزیز، در این مطلب گلچینی از مهمترین و کلیدی ترین سوالات احکام شرعی استخدامی و مباحث دینی و مسائل روز را که در مصاحبه های استخدامی بیان میکنیم. امیدوار هستیم که مطالعه ی این مطالب بتواند در افزایش اطلاعات و بهبود عملکرد شما مفید واقع شود.

سوالات احکام شرعی استخدامی
سوالات احکام شرعی استخدامی

سوالات مهم و پر تکرار گزینش

1. چهارده معصوم را نام ببرید؟ حضرت محمد و حضرت فاطمه و ۱۲ امام
2. مبدا تاریخ هجری چگونه است؟ اول ربیع الاول هجرت رسول اکرم ازمکه به مدینه است.
3. کدام سوره دوبسم ا… دارد؟ سوره نمل به نام مورچه
4. کدام سوره بسم ا… ندارد؟ سوره توبه
5. سید الشهید لقب چه کسی بود؟ امام حسین وحمزه عموی پیامبر
6. قبرحمزه درکجا وجود دارد؟ دراحد
7. اصول دین را نام ببرید؟ توحید ، نبوت ، عدل ، امامت ، معاد
8. فروع دین را نام ببرید؟ نماز، روزه ، خمس ، زکات ،‌ حج ، جهاد ، امربه معروف ، نهی ازمنکر، تبری و تولی
9. اصول دین مذهب کدامند؟ عدل وامامت
10. تبری چیست؟ دشمن داشتن دشمنان خدا را گویند.

11. تولی یعنی چه؟ دوست داشتن دوستان خدا را گویند.
12. موالات یعنی چه؟ پی درپی بودن اجزای نماز را گویند.
13. حدیث ثقلین چیست؟ کتاب قرآن واهل بیت که پیامبرآنها را نزد مردم به امانت گذاشت.
14. آیه ولایت چیست؟ إِنّما وَلیکُمُ اللهُ و رَسولُهُ والّذینَ ءَامَنوا الَّذینَ یقِیمُونَ الصَّلوهَ و یؤتُونَ الزَّکوه و هُم راکِعونَ، (ولی شما فقط خدا، پیامبر و مؤمنانی هستند که نماز را به پا داشته، در رکوع زکات می‌دهند.)
15. مرجع تقلید کیست؟ پیرو دینی
16. حضرت علی بعد ازپیامبردرچند جنگ شرکت کردنند؟ ۳ جنگ ( نهروان، جمل و صفین)
17. عاشیه که بود؟ همسرحضرت محمد (ع)
18. عاشیه کدام جنگ را، راه انداخت؟ جنگ جمل
19. فدک چیست؟ ارثیه حضرت فاطمه که درآن سرزمین پنبه کاشته می شد وباغی بود که پیامبر ازیکی ازجنگها به غنیمت گرفته بود.
20. قرآن درچند سال نازل شد؟ در۲۳ سال دارای ۳۰ جزء ۱۲۰ حزب و ۶۶۶۶ آیه و۱۱۴ سوره دارد.

قبولی صددرصد در اولین روز کاری

21. جعفرطیار که بود؟ پسرعموی پیغمبر و از شهدای بزرگ صدر اسلام و برادرش عقیل، طالب و علی(ع) است.
22. نام مادرحضرت علی که بود؟ فاطمه بنت اسد
23. نام پدرحضرت علی که بود؟ ابوطالب
24. ولادت فاطمه درچه روزی است؟ ۲۰ جمادی الثانی همزمان با ولادت امام خمینی
25. حضرت علی درکجا بدنیا آمده است؟ درکعبه
26. نام پدرومادر حضرت محمد چه بود؟‌ آمنه و عبدا…
27. فرزندان امام حسین را نام ببرید؟‌ علی اکبر، علی اصغر، سکینه، امام سجاد، رقیه
28. جنگهای امام علی با چه کسانی بود؟ جنگ صفین(معاویه) نهروان(خوارج)
29. نمازباچه کلماتی آغازوبه پایان میرسد؟ ا… اکبرآغازوباسلام پایان می یابد.
30. قتل عام برمکیان درچه زمانی رخ داده است؟ هارون رشید

31. جابربن عبدا… ازیاران چه امامانی بود؟ ازپیامبرتا امام پنجم
32. معنی آیه ولایت چیست؟ ولی شماخداورسول خداست وکسانی که ایمان آوردندونمازمی خوانند ودرحال رکوع زکات پرداخت می کنند.
33. حدیث یوم الداردرچه وقتی بود؟ وقتی حضرت محمد دعوت علنی شد وخویشاوندان خود دعوت کرد.
34. حدیث غدیردرچه وقتی نازل شد؟ حجه الوداع درسال دهم هجرت
35. نام همسران حضرت علی را نام ببرید؟حضرت فاطمه (س) دختر رسول الله، خوله دختر جعفر بن قیس الحنفیه، ام حبیبب دختر ربیعه، ام البنین دختر حزام بن خالد بن درام، لیلی دختر مسعود کلابیه، ام مسعود دختر عروه بن مسعود الثقفی، امامه دختر ابی العاص و دختر زینب بنت خدیجه و رسول الله (ص)، محیاه دختر امری القیس، اسماء بنت عمیس.
36. بعد از وفات حضرت فاطمه امام علی به چه کسی فرمودنند یک زن باچه شرایطی برای اوپیدا کنند؟ به برادرخود عقیل فرمودنند زنی پهلوان زاده،که ام البنی بود وابوالفضل را بدنیا آورد.
37. قبرام البنی در کجاست؟ قبرستان بقیع
38. سال عام الفیل چه سالی است؟ سالی که ابرهه با سپاهی به خانه کعبه حمله کرد که خانه کعبه راخراب کنند که خداوند پرندگانی به نام ابابیل فرستاد که لشگر ابرهه را نابود کرد.
39. چهارده معصوم را نام ببرید؟ حضرت محمد و حضرت فاطمه و ۱۲ امام
40. پنج تن ال عبا را نام ببرید؟‌ حضرت محمد، حضرت علی وفاطمه، امام حسین، امام حسن

41. پیامبران الولعزم را نام ببرید؟‌ حضرت محمد(کتاب قرآن) موسی(تورات) نوح(صحف) عیسی(انجیل) ابراهیم(زنوز)
42. چند پیغمبرداریم؟ ۱۲۴ هزار
43. اسم چند پیامبر در قرآن آمده است؟ ۲۷ پیامبر
44. تابعین چه کسانی هستند؟ کسانیکه که پیامبرندیدند ولی یاران ایشان را دیدند.
45. انصار چه کسانی هستند؟ یاران پیامبر درمدینه
46. مهاجرین چه کسانی هستند؟ کسانیکه با پیامبربه مدینه هجرت کردنند.
47. احزاب چه گروهی بودنند؟ گروهی ازقریش که برای مبارزه ونبرد با پیامبرهم پیمان شدند.
48. لقب امام علی(ع) چیست؟ امیرالمومنین
49. لقب امام حسن(ع) چیست؟ مجتبی
50. لقب امام حسین(ع) چیست؟‌ سیدالشهدا

51. لقب امام زین العابدین(ع) چیست؟ سجاد
52. لقب امام محمد باقر(ع) چیست؟ باقرالعلوم
53. لقب امام تقی(ع) چیست؟ امام جواد
54. لقب امام نقی(ع) چیست؟‌ امام هادی
55. چند فرسخ ازشهردورشویم نمازشکسته است؟ ۳۶ کیلومتر
56. روزپاسدارچه روزی است؟ ۳ شعبان ولادت امام حسین(ع)
57. روز جانباز چه روزی است؟ ۴ شعبان روزولادت ابوالفضل

58. ولادت امام زین العابدین چه روزی است؟ ۵ شعبان
59. ۱۵ شعبان چه روزی است؟ ولادت امام مهدی(ع)
60. ۲۸ صفرمصادف با چه روزی است؟ شهادت امام حسن وحضرت محمد(ع)61. ۳۰ صفرمصادف با چه روزی است؟ شهادت امام رضا(ع)
62. حضرت رقیه درواقعه کربلا چند ساله بود؟‌ ۳ ساله بود
63. هدف ازواقعه کربلاچه بود؟ نمازوامربه معروف ونهی ازمنکر
64. نمازاحتیاط به چه صورتی خوانده می شود؟ ۱- نیت نمازرا نباید به زبان آورد ۲- سوره وقنوت ندارد ۳- احتیاط واجب آن است که حمد را آهسته بخوانند.
65. مواردی که درنمازخواندن مستحب است رانام ببرید؟ ۱- نمازدرمسجد خواندشود ۲- اذان واقامه ۳- اذان گوعادل ووقت شناس باشد وصدای بلندی داشته باشد.
66. شکیات نمازکدامند؟ ۱- شکهایی که نبایدبه آنها اعتناءکردکه عبارتنداز: الف- شک درنمازمستحبی ب- شک درنمازجماعت ج- شک درچیزهایی که محل به جاآوردنش گذشته است

سوالات احکام شرعی استخدامی
سوالات احکام شرعی استخدامی

سوالات دینی و مذهبی گزینش کاری

۲- شکهای که نمازرا باطل می کند که عبارتنداز: الف- شک درنمازدورکعتی وسه رکعتی ب- درنمازهای چهاررکعتی( دررکعتهای نمازشک کنداصلانداندچند رکعت خوانده است- یک رکعت خوانده یا بیشتر- پیش ازسجده دوم شک کند) ۳- شکهای صحیح: الف- اگردرتعداد نماز۴ رکعتی شک کند باید بلافاصله فکرکند اگربه یکی یقین پیدا کرد همان را می خواند ونمازرا تمام می کند ب- اگردرنمازچهاررکعتی به یک ازدویقین پیدا نکرد بنا را به رکعت بیشترگذارده ونمازرا تمام می کند ممکن است کمتردرست باشد به تعداد رکعتهای که نمازنخوانده نمازاحتیاط بخواند تا یقین کند نمازرا درست انجام داده اگربعد ازسجده دوم شک کند که ۲ رکعت خوانده یا ۳ رکعت بنا را بر۳ میگذارد ویک رکعت دیگرمی خواند ونمازرا تمام می کند وبعد ازنمازیک رکعت نمازاحتیاط ایستاده یا دورکعت نمازاحتیاط نشسته میخواند درشک بین ۲و۳و۴ بنا بر۴ گذاشته وبعد دورکعت نمازاحتیاط ایستاده وبعد دورکعت نمازاحتیاط یشسته می خواند درشک بین ۳و۴ می گذارد وبعد ازنمازیک رکعت نمازاحتیاط ایستاده می خواند
67. سجده سهو درچه مواردی خوانده می شود؟‌ ۱- یک سجده رافراموش کند ۲- دربین نمازسهوأ حرفی بزند ( درشک بین ۴و۵ درحالت نشیته باید بعد ازسلام سجده برویم) درچه صورت احتیاط واجب است؟ ۱- تشهد را فراموش کند. ۲- فراموش کرده سلام بدهد.

68. سجهده سهوچگونه خوانده می شود؟‌ بعد ازسلام نمازنیت سجده سهوکند وپیشانی را برچیزی که سجده صحیح است بگذارد وبگوییم بسم ا…وبا ا…الهم صلی علی محمد وآل محمد ودوباره برود سجده وسپس بعد ازخواندن تشهد، سلام بدهد.
69. عادل چه کسی است؟ کسی که گناه کبیره نداشته باشد.
70. وظیفه مأموم چیست؟ مأموم نباید تکبیره الاحرام را قبل ازامام بگوید احتیاط واجب آن است که تکبیره امام تمام نشده تکبیرنگوید ومکروه است مأموم نمازرا طوری بگوید که امام بشنود.
71. نمازجمعه چند رکعت است وتوضیح دهید؟ دورکعت است وواجب نیست نمازظهررا بخواند وبجای دورکعت نمازدیگردوخطبه خوانده می شود.
72. نمازجمعه چگونه خوانده می شود؟ دورکعت است ودوقنوت دارد وقنوت اول قبل ازرکوع اول وقنوت دوم بعد ازرکوع دوم است ومانند نمازصبح دورکعت ومستحب است حمد وسوره با صدای بلند خوانده شود ودررکعت اول بعد ازحمد سوره جمعه ودررکعت دوم پس ازحمد سوره منافقون خوانده می شود. ودرخطبه ها باید سوره ای کوتاه ازقرآن خوانده شود. ومردم را به پرهیزگاری وتقوی ازگناهان دعوت کرد وحمد وثنا بخوانند.

استخدام تضمینی با سوالات زیر:

73. نمازعید فطربه چه صورتی خوانده می شود؟ دورکعت است در رکعت اول پس ازحمد وسوره پنج تکبیردارد وبعد ازهرتکبیریک قنوت دارد و تکبیرپنجم را گفته ورکوع ودوسجده ودررکعت دوم چهارتکبیردارد بعد ازهرتکبیریک قنوت دارد سپس بعد ازتکبیرچهارم رکوع ودوسجده وسپس تشهد وسلام دارد ووقت خواندن نمازازاول آفتاب روزعید تا ظهرودوخطبه دارد که بعد ازنمازایراد می گردد.
74. نمازآیات درچه مواردی خوانده می شود؟ ۱- خوسوف ۲- کسوف ۳- زمین لرزه ۴- رعدوبرق
75. نمازآیات چگونه خوانده می شود؟‌ دورکعت است ودرهررکعت پنج رکوع دارد وبعد ازتکبیروخواندن حمد آیه های یک سوره را به پنج قسمت تقسیم می کند. یک آیه را خوانده به رکوع میروید وسپس بون خواندن حمد قسمت بعد ازآن سوره را می خواند وبه کوع پنجم می رود وتاآخرعمر برانسان واجب است این نمازرا بخواند.

76. نمازقضا درچه مواردی خوانده می شود؟ ۱- وقت نمازگذشته باشد ۲- بعد ازنمازبفهمد نمازش باطل بوده ۳- کسی که یک نمازچهاررکعتی خوانده ونمیداند ظهربوده یا عصریا عشاء
77. چندتا ازنمازهای مستحب را نام ببرید؟‌ ۱- نمازشب ۲- نمازغفیله ۳- وغیره
78. چه چیزهایی روزه را باطل می کند؟‌ ۱- خودرن وآشامیدن ۲- دروغ بستن به خدا وپیامبر ۳- فروبردن تمام سردرآب ۴- رسیدن غبارغلیظ به حلق ۵- قی کردن ۶- استمنا ماندن برجنابت
79. روزهای واجب کدامنند؟ ۱- روزه ماه رمضان ۲- روزه های قضا ۳- قضای پدربرپسربزرگتر ۴- روزه به سبب نذرواجب
80. روزه های حرام؟ عید فطر، روزه مستحبی که فرزند سبب اذیت پدرومادرشود وپدرومادراونهی کرده باشند.

81. روزه های مستحب؟ روزعرفه، پنج شنبه وجمعه، میلاد ومبعث حضرت پیامبر، عید نوروز، ماه رجب وشعبان
82. سوره های سجده دارکدامنند؟ سوره ۳۲ سجده، سوره ۴۱ فضیلت، سوره ۵۳ النجم، سوره ۹۶ العلق
83. احکام مسافر؟ مسافری که باید نمازشکسته بخواند نباید درسفرروزه بگیرد ولی باید قضای آن را بگیرد ولی کسی که شغل اوسفراست باید روزه را کامل بگیرد ونمازرا کامل بخواند.
84. زکات فطریه چیست؟‌ ۳ کیلو گندم، جو، خرما، کشمش، برنج، ذرت
85. کفاره کسی که ازعمد روزه خود را قضا می کند چیست؟ آزاد کردن یک برده یا دوماه روزه گرفتن ویا سیرکردن ۶۰ فقیر

86. حکم روزه مسافرچیست؟ اگربعد ازظهرمافرت کند روزه اوصحیح است. اگرپیش ازاذان مسافرت کند وقتی به حد رسید روزه اوباطل است وباید روزه را بشکند وقبل رسیدن به حدی که روزه باطل میشود 87. حق خوردن روزه را ندارد واگراین کارکرد باید کفاره بدهد، واگرازسفربرگشت اگربعد ازظهررسید روزه اوباطل است ولی اگرقبل ازاذان برسد روزه اوصحیح است واگرعمد کاری کند که روزه اوباطل شود باید قضای آن را بگیرد.
88. احکام وقت نمازچیست؟ به اندازه ای وقت تنگ است که بواسطه بجا آوردن بعضی مستحبات نماز اصلی مقداری ازآن قضا می شود نباید مستحبات را انجام داد مثلا با خواندن قنوت مقداری نماز قضا می شود نباید قنوت را خواند.
90. احکام قبله؟ اگربرای پیدا کردن قبله راهی وجود نداشت باید به هرچهارطرف نمازخواند.

سوالات احکام شرعی استخدامی
سوالات احکام شرعی استخدامی

مطالب پیشنهادی:

انواع غسل مستحب و واجب

اذکار و اعمال گشایش رزق و روزی

دعای مخصوص روز شنبه