مشهورترین اندیشه در هندسه را حدود دو هزار سال پیش فیثاغورس ارائه کرد. او دانشمندی از اهالی یونان باستان بود که سر و وضعی بسیار ساده و ثروتی ناچیز داشت. ولی صاحب تجربه های فراوان بود. فیثاغورس در جزیره ساموس در دریای اژه به دنیا آمد. او به مصر بسیار سفر کرد و برای کسب دانش از بابل نیز دیدن کرد. در حدود 530 سال پیش از میلاد در کروتون محلی یونانی نشین در جنوب ایتالیا ساکن شد و شاگردان و طرفدارانی دور خود جمع کرد که به فیثاغورسیان معروف شدند.

بیوگرافی فیثاغورس

 بر این باور بود که طبیعت جهان از قانون های ریاضی پیروی می کند. وی از این قانون ها در موسیقی استفاده کرد و متوجه شد که صدای سازهای زهی به ضریب های درستی از طول زه این سازها بستگی دارد. اگر زه به شکلی نگه داشته شود که قسمت مرتعش شونده نصف طول اولیه آن باشد صدای ایجاد شده یک اکتاو بالاتر خواهد بود. این یافته ها درباره قانون های ریاضی موسیقی یا هماهنگ ها امروزه اهمیت دارد.

 فیثاغورس
فیثاغورس

قضیه فیثاغورس

 در اخترشناسی نیز نظم ریاضی را می دید. او اعتقاد داشت که زمان گردش سیارات به دور خورشید متناسب با طول هماهنگ تارهای موسیقی است. او فکر می کرد که حرکت سیارات سبب پیدایش صوتهای مویسقی می شود که او آنها را هماهنگ کره ها می نامید. اندیشه موسیقی سیاره ای دوامی نیافت. ولی به درستی دریافت که ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی یک جسم اند. این ستاره میان یونانی ها به افرودیت و در میان رومیها به ونوس شهرت داشت. با وجود این فیثاغورس به دلیل کارهایی که در هندسه انجام داده مشهور است. بنابراین قضیه مربع طول وتر مثلث قائم الزاویه برابر است با مجموع مربعهای دو ضلع دیگر است.

پیروان فیثاغورس و درگذشت آن

 فیثاغورس
فیثاغورس

ولی یک کشف ریاضی رابطه فیثاغورس با پیروانش را بر هم زد. آنها اعتقاد داشتند اعداد طبیعی مانند( 1, 2 , 3 , 4 و شبیه آنها) با نسبتهایی که از آنها به دست می آید( مانند 2/1 , 3/1 , 4/1 و شبیه آنها) برای تبیین همه ریاضیات و طبیعت کافی است. انها همچنین دریافتند که قطر یک مربع را نمی توان به صورت نسبتی از دو عدد صحیح نشان داد و هیچ دو عدد کاملی یافت نمی شود که مربع یکی از آنها درست دو برابر مربع دیگری باشد. این کشف سبب گفتگویی در میان فیثاغورسیان شد. آنها با موفقیت این کشف ها را برای چندین سال پنهان کردند. با این اعتقادات مرموز فیثاغورسیان از نظر همسایگان خود افرادی عجیب و حتی بنیاد ستیز به حساب می آمدند و فعالیت های سیاسی آنها سر انجام سبب تبعید فیثاغورس شد. او به مگابونتوم که شهری یونانی در جنوب ایتالیا بود رفت و در همانجا درگذشت.


مطالب پیشنهادی:

زندگینامه ی زکریای رازی

زندگینامه ی ژول ورن

بیوگرافی ارسطو و فلسفه آن