کوروش کبیر نماد قدرت وعدالت در جهان

زندگینامه کوروش کبیر را در این بخش از فان به طور کامل خواهید خواند. نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی بود. که در بین سال های 559 تا 529 پیش از میلاد، بر نواحی گسترده ای از آسیا حکومت می کرد. به گفتهٔ هرودوت، کوروش نسب شاهانه داشته است. به جز کتزیاس، دیگر نویسندگان یونانی، ماندانا دختر آستیاگ را مادر کوروش دانسته اند. گزارش داده اند که کوروش حاصل ازدواج کمبوجیه یکم و ماندانا بوده است برخی از مورخان امروزی این روایت را معتبر می دانند.

هدفش این بوده که از بنیان گذار شاهنشاهی هخامنشی، مردی نیمه مادی بسازد تا مادها را با فرمانروایی پارس ها آشتی دهد اصولاً رابطه ای بین ماندانا دختر آستیاگ و کوروش قائل نیستند و آن را افسانه می دانند. دربارهٔ کودکی و جوانی کوروش و سال های اولیهٔ زندگی او روایات متعددی وجود دارد.

اگرچه هر یک سرگذشت تولد وی را به شرح خاصی نقل کرده اند. کوروش مسئولیت فتح دیگر شهرهای آسیای صغیر را به فرماندهانش واگذار کرد. خود به اکباتان بازگشت و به سوی «پارت»، «زرنگ»، «هرات»، «خوارزم»، «باختر»، «سغد»، «گندار»، «ثه تَ گوش» و «اَرَخواتیش» لشکر کشید. جزئیات این جنگ ها در تاریخ ثبت نشده است تنها اطلاع کمی دربارهٔ کیفیت این نبردها وجود دارد.

کوروش کبیر با سرگذشتی طلایی

زندگینامه کوروش کبیر
زندگینامه کوروش کبیر

زندگینامه کوروش کبیر: در بهار سال 539 پیش از میلاد، کوروش آهنگ تسخیر بابل را کرد و وارد جنگ با بابل شد. به گواهی اسناد تاریخی و عقیدهٔ پژوهشگران، فتح بابل بدون جنگ بوده است. و توسط یکی از فرماندهان کوروش به نام گئوبروه در شب جشن سال نو انجام شد. هفده روز پس از سقوط بابل، در روز 29 اکتبر سال 539 پیش از میلاد، خود کوروش وارد پایتخت شد.

تصرف بابل نقطهٔ عطفی بود که باعث ایجاد تعادل بین قدرت های درگیر در آسیای غربی شد. تا زمینهٔ بازگشت یهودیان تبعیدی به میهن شان در اسرائیل را فراهم کرد. کوروش همچنین دستور داد که پرستش گاه اورشلیم را بازسازی کنند  ظروف و اشیای طلایی و نقره ای را که نبوکدنصر از اورشلیم ربوده بود، به یهودیان تحویل داد.

زندگینامه کوروش کبیر
زندگینامه کوروش کبیر

مطالب پیشنهادی:

زندگینامه ویلیام جیمز سیدیس

زندگینامه کامل استاد شهریار

زندگی نامه هنری فورد

بیوگرافی کامل صادق هدایت

آشنایی با آرش کمانگیر