قدم زدن زیر باران را دوست دارید یا دویدن را؟

خودتان را تصور کنید که در صبح یک روز تعطیل در حال قدم زدن در خیابان هستید و احساس آرامش دارید. ناگهان ابرها تیره شده، پر از آب می شوند و باران خود را روی سر شما خالی می کنند. آیا در چنین حالتی به خودتان لعنت می فرستید که چرا از قبل آب و هوا را چک نکرده بودید؟ پس ممکن است با خودتان تصمیم بگیرید که مسیر تا خانه را بدوید اما ناگهان باران به قدری شدید می شود که انگار در حال دوش گرفتن هستید. شاید تصمیم بگیرید که در یک مکان سرپوشیده در نزدیکی بایستید. شاید در آن موقعیت از خود بپرسید راه های کمتر خیس شدن زیر باران چیست؟

راه های کمتر خیس شدن زیر باران
راه های کمتر خیس شدن زیر باران

پیشنهاد ما این است که مسیر خانه را بدوید و صبر نکنید زیرا معلوم نیست که این باران تا چه زمانی ادامه داشته باشد. هنگام دویدن زیر باران نیز نسبت به راه رفتن معمولی کم تر خیس می شوید اما چرا دویدن زیر باران باعث کمتر خیس شدن می شود؟

راه های کمتر خیس شدن زیر باران
راه های کمتر خیس شدن زیر باران

آزمایش اسفنج

یک اسفنج را تصور کنید که همان طور که زیر باران هستید، آن را نیز کف دستتان گرفته اید . فرض کنید که 15 دقیقه تا خانه راه است. یعنی اسفنج 15 دقیقه در معرض باران قرار می گیرد. اگر بدوید، می توانید در عرض 10 دقیقه به خانه برسید.  در نتیجه اسفنج هم فقط در دقیقه در معرض باران قرار می گیرد. به نظرتان کدام اسفنج بیشتر باران می خورد ؟ کاملا منطقی است که اگر مدت زمان بیشتری زیر باران باشید، هم اسفنج و هم خودتان بیشتر خیس می شوید.

راه های کمتر خیس شدن زیر باران
راه های کمتر خیس شدن زیر باران

البته بعضی از متخصصان بر این عقیده هستند که این موضوع فقط در مورد بارانی صدق می کند که به صورت عمودی باشد و بارانی که از سمت جلوی صورتتان باشد، نتیجه متفاوتی را ایجاد خواهد کرد. اما مطمئن باشید که اگر مسیر خود را کوتاه کنید، یعنی مدت زمان کمتری را صرف مسیر خود کنید، قطعاً میزان بارانی که به شما برخورد می کند، کمتر خواهد بود و این موضوع کاملاً عقلانی است.