داروهای بی اثر بر کرونا :با گذشت حدود ۸ ماه از انجام بزرگترین مطالعه کارآزمایی بالینی سازمان بهداشت جهانی برای درمان بیماری کووید -۱۹ نتایج نهایی بررسی‌ها بر روی اولین گروه از بازو‌های درمانی تحت کارآزمایی بالینی اعلام شد .

دارو های کرونا

که بر اساس آن چهار داروی ضد ویروس «رمدسیویر»، «لوپیناویر»، «اینترفرون – بتا» و «هیدروکسی کلروکین» تاثیری بر درمان، کاهش طول مدت بستری، نیاز به تهویه مکانیکی و مرگ و میر ناشی از بیماری مبتلایان به کووید -۱۹ بستری در بیمارستان نشان ندادند.

داروهای بی اثر بر کرونا
داروهای بی اثر بر کرونا

معاون وزیر بهداشت گفت:

مطالعه جهانی با مشارکت بیش از ۱۱ هزار بیمار بستری مبتلا به کووید -۱۹ بستری در حدود ۵۰۰ بیمارستان از ۳۰ کشور از شش منطقه جهان از جمله ایران (۳۵۰۰ بیمار از ۲۹ بیمارستان) صورت گرفته نشان داد این دارو‌ها نه تنها هیچ تاثیری در بهبود بیماران بستری مبتلا به کووید -۱۹ و کاهش طول بستری یا مرگ و میر آن‌ها نداشته بلکه وضعیت بهبودی بیمارانی که درمان‌های ذکر شده را دریافت نکرده بودند همانند بیماران دریافت کننده این رژیم‌های درمانی بوده است.

داروهای بی اثر بر کرونا
داروهای بی اثر بر کرونا

وی افزود: این نتایج اثبات می‌کند برای دستیابی به داروی قطعی درمان کووید – ۱۹ نیازمند انجام مطالعات کارآزمایی بالینی وسیع با حداقل یک هزار بیمار (نمونه) هستیم همان طور که مشارکت بیش از ۱۱ هزار بیمار به این نتیجه گیری درباره ۴ داروی تحت کارآزمایی بالینی کمک کرد .و بی اثر بودن این دارو‌ها را نشان داد.

وی گفت: سازمان بهداشت جهانی بنا بر توصیه کمیته نظارت بر داده‌ها و ایمنی مطالعه کارآزمایی بالینی درمان کووید -۱۹ تحت نظارت خود می‌تواند بر اساس تجزیه و تحلیل موقت داده‌ها میزان تاثیر دارو‌ها بر روند بهبودی و کاهش مرگ مبتلایان برخی رژیم‌های درمانی را حذف می کند این آزمایشات تماماً با مجوز‌های اخلاقی و نظارت کامل و دقیق سازمان بهداشت جهانی صورت می‌گیرد.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: ایران در حال اجرای یک طرح تحقیقاتی با همکاری چند کشور است مطالعاتی را بر روی دارو‌هایی مانند (داروی معده) و(داروی ضد سرطان) و سوفوسبوویر و داکلاتاسویر (ترکیب دارویی ضد ویروس هپاتیت سی) برای درمان بیماران مبتلا به علائم متوسط بیماری کووید -۱۹که نیازی به بستری در بیمارستان و تهویه مکانیکی ندارند انجام می‌دهد.

داروهای بی اثر بر کرونا
داروهای بی اثر بر کرونا