درباره حکم شرعی حرام بودن تردستی یا شعبده بازی اختلاف میباشد. در مطلب زیر حکم شرعی شعبده بازی و تردستی از نظر مراجع تقلید گردآوری شده است.

شعبده یا تردستی چیست؟

تردستی یا چشم ‌بندی یا شعبده بازی عبارت است از عمل سرگرم کننده‏اىی که زیرکانه و با حرکات بسیار تند دست انجام مى‏گیرد و موجب فریب و شگفتى بیننده مى‏شود.

حکم شرعی شعبده بازی
حکم شرعی شعبده بازی

تفاوت تردستی با جادوگری

تردستی یک هنر است و با حقه‌های مختلف مردم را متحیر می‌کنند. اما جادوگری انجام کارهای غیرعادی با نیرویی خاص است.

حکم شعبده بازی و تردستی

آیات عظام امام، فاضل و نورى: شعبده بازى و تردستى حرام است.

آیه اللّه  صافى: شعبده ‏بازى عبارت است از این که شعبده ‏باز غیر واقع را بسبب سرعت حرکات بصورت واقع نشان میدهد و این عمل شرعاً حرام است.

آیه اللّه  خامنه اى: شعبده بازى حرام است؛ ولى بازى هایى که در آن سرعت حرکت و تردستى وجود دارد (و به عنوان نمایش و سرگرمى انجام مى گیرد) و شعبده محسوب نمى شود، اشکال ندارد.

آیات عظام تبریزى، سیستانى وحید: شعبده بازى، اگر عنوان حرامى بر آن مترتب شود، مانند ضرر رساندن به مؤمن، حرام است.

آیه اللّه  مکارم: بازى هایى که به عنوان نمایش و سرگرمى و تفریح انجام مى گیرد و هدفى جز تردستى و زرنگى شخص را به دنبال ندارد، جایز است؛ ولى اگر براى اغفال مردم باشد، نوعى از سحر محسوب مى شود و حرام است.

آیه اللّه  بهجت: تمام اقسام شعبده بازى حرام است؛ مگر آنکه نفس کار جایز و از لهو خارج و داراى غرض عقلایى و مشروع باشد.

حکم شرعی شعبده بازی
حکم شرعی شعبده بازی

سوالات و پاسخ ها درباره حکم شرعی شعبده بازی

یاد گرفتن و یاد دادن و دیدن شعبده و اقدام به بازیهایی که همراه با تردستی هستند، چه حکمی دارد؟

یاد دادن و یاد گرفتن شعبده‌ای که از انواع سحر باشد، حرام است، ولی بازیهایی که همراه با سرعت حرکت و تردستی هستند و از انواع سحر محسوب نمی ‏شوند، اشکال ندارد. (آیت الله العظمی خامنه ای)

شعبده بازى را به عنوان کسب قرار دادن چه حکمى دارد؟ آیا شرکت در مجلس یا محفلى که در آن جا شعبده بازى مى شود اشکال دارد؟

بازی هایى که به عنوان نمایش و سرگرمى و تفریح در بعضى مجالس مشاهده مى شود که تردستى و زرنگى شخص را نشان مى دهد و غرضى جز آن در کار نیست اشکالى ندارد. امّا اگر براى اغفال مردم باشد نوعى از سحر است که کسب آن حرام و حضور در آن مجلس هم حرام است. ( آیت الله مکارم شیرازی)

حکم شرعی شعبده بازی
حکم شرعی شعبده بازی

آیا شعبده بازی و تردستی در صورتی که انجام دهنده اعلام کند: این امور حقیقت ندارد، جایز است؟ دیدن آنها چه حکمی دارد؟

امور مذکوره خالی از اشکال نیست حتی در فرض مزبور، و مؤمنین باید از آنها اجتناب کنند. ( آیت الله فاضل لنکرانی)

شعبده بازى از نظر اسلام چیست؟ کسانى که براى آن ها پول پرداخت مى  کنند، چه حکمى دارد؟ شرکت در مجالس، جهت دیدن شعبده بازى چه وجهى دارد؟ و اگر از تلویزیون پخش شود، چه حکمى دارد؟

شعبده بازى و پول دادن براى آن مانند سحر جایز نیست. ولى مجرد دیدن آن، بدون صدق اعانت و کمک به آن، مانعى ندارد. (آیت الله بهجت)

تماشای شعبده بازی چه صورتی دارد؟

تماشا کردن آن حرام نیست مگر اینکه موجب تقویت آن شود. ( آیت الله علوی گرگانی)

حکم شرعی شعبده بازی
حکم شرعی شعبده بازی

مطالب پیشنهادی:

حکم تراشیدن مو زن

حکم سجده بر روی مهر چرک و کثیف چیست؟

حکم چت کردن با فرد نامحرم چیست؟

حکم وضو با آب دریا

حکم شرعی کاشت ناخن و مژه در اسلام