حکم سجده بر روی مهر چرک و کثیف چیست:  گاهی پیش می‌آید که مهر تمیز در دسترس نیست. به ناچار بایستی بر روی مهری که بر اثر استفاده زیاد تیره شده است، سجده کنیم. که به بیان مراجع، اگر چیزی روی مهر مانع اتصال پیشانی گردد، نماز باطل است.(حضرت آیت‌الله خامنه‌ای)

حکم سجده بر روی مهر چرک و کثیف چیست؟
حکم سجده بر روی مهر چرک و کثیف چیست؟

سوالات شرعی حکم سجده روی مهر کثیف

سوال: آیا سجده بر مهر که سیاه و چرک شده، به‌طوری که لایه‌‌های از چرک روی آن را پوشانده و مانع چسبیدن پیشانی روی مهر است، اشکال دارد؟

جواب: اگر چرک روى مهر به مقدارى باشد که حائل بین پیشانى و مهر شود، سجده و نماز باطل است.

سوال: وظیفه‌ ما در مورد مهرهایى که سطح آن‌ها تیره است، چیست؟

جواب: صِرف تیره شدن، مانع سجده نیست، اگر چرکِ روى آن ضخامت دارد و جِرم دارد، باید آن را برطرف کرد. (آیت الله مکارم شیرازی)

حکم سجده بر روی مهر چرک و کثیف چیست؟
حکم سجده بر روی مهر چرک و کثیف چیست؟

آیا سجده روی مهر چرک اشکال دارد؟

حکم سجده بر روی مهر چرک و کثیف چیست:  پیشانى باید روى چیزى قرار گیرد که سجده بر آن صحیح است و اگر حایلى در این وسط باشد مانند موى سر یا چرک بودن مهر به حدّى که پیشانى به خود مهر نرسد سجده باطل است، ولى تغییر رنگ مهر اشکالى ندارد.

سوال: آیا اگر مهری رنگش از حالت عادی تغییر کند و قهوه ای تیره بگیرد دیگر نمی توان بر رویان نماز خواند؟ اگر نمی‌شود لطفا حد تیرگی آن را بیان نمایید.

پاسخ: اگر سیاهی روی مهر عرفا چربی که جرم هست نباشد، مانع از صحت سجود بر مهر نیست.(آیت الله سیستانی)

حکم سجده بر روی مهر چرک و کثیف چیست؟
حکم سجده بر روی مهر چرک و کثیف چیست؟