ما در بخش ورزش فان می خواهیم حرکات ورزشی برای تسکین درد گردن را به شما معرفی کنیم. نشستن در مقابل کامپیوترتان در محل کار، تماشای تلویزیون در منزل و استفاده از تلفن در رفت و آمدتان، همه اقداماتی است که به شدت بر سلامت گردن شما تاثیر می گذارد. در واقع، حدود 45 درصد کارگران حداقل یک بار در طول زندگی خود از گردن درد رنج می برند. خوشبختانه، بعضی از تمرین های ساده وجود دارد که می توانید برای خلاص شدن از درد به سرعت و بدون هیچ گونه درمان اضافی ای انجام دهید.

مرحله 1

عضلات گردن را آرام کنید.

موقعیت اولیه: راحت در یک صندلی در حالی که ستون فقراتتان راست است ، بنشینید.

سپس کاری که باید انجام شود: هر دو دست خود را در کف سرِ تان قرار دهید، اجازه دهید چانه به سمت سینه تان برود، به آرامی با دستتان روی سرِتان فشار وارد کنید تا زمانی که در پشت گردن خود احساس کشش کنید.

مدت زمان: 30 ثانیه

حرکات ورزشی برای تسکین درد گردن
حرکات ورزشی برای تسکین درد گردن

مرحله 2

ارتقاء تحرک شانه تان.

موقعیت اولیه: به راحتی در صندلی یا روی زمین بنشینید در حالی که ستون فقراتتان راست است.

سپس کاری که باید انجام شود: بازوی چپ خود را به گوش چپ تان برسانید و آرنج خود را خم کنید در حالیکه کف دستتان با صورتتان برخورد میکند.

آرنج دست راست خود را خم کنید تا دستتان به پشتتان برسد، پشت سر خود را نگه دارید، قفسه سینه خود را بسط دهید و دستها را پشت سر بگذارید، مطمئن شوید که در بازو و قفسه سینه خود احساس کشش می کنید.

مدت زمان: 30 ثانیه در هر طرف

حرکات ورزشی برای تسکین درد گردن
حرکات ورزشی برای تسکین درد گردن

مرحله 3

افزایش جریان خون در گردن تان.

موقعیت اولیه: با ستون فقراتی صاف روی زمین بایستید، بازوها به سمت طرفین و پاهای خود را هم عرض شانه تان باز کنید.

سپس کاری که باید انجام شود: بازو ها را صاف نگه داشته، به آرامی شانه ها را به سمت گوش های خود بالا ببرید و چند ثانیه نگه دارید، شانه های خود را پایین بیاورید و تمرین را تکرار کنید.

مدت زمان: 30 ثانیه

مرحله 4

عضلات بازو را شل و آزاد کنید.

موقعیت اولیه: صاف بایستید در حالیکه سمت چپ بدنتان رو به دیوار است، پای سمت چپتان را مقابل پای راست خود قرار دهید.

سپس کاری که باید انجام شود: سر خود را روی شانه چپ تان قرار دهید، شانه خود را به آرامی بالا ببرید، بالا تنه ی خود را چرخانده و کف دست را روی دیوار پشت سرتان قرار دهید، بازوی سمت چپتان را صاف نگه دارید و سر خود را به اطراف بچرخانید و مقابلتان را نگاه کنید، سینه خود را به آرامی بگشایید تا کشش را در شانه سمت چپ و سینه تان احساس کنید.

مدت زمان: 30 ثانیه در هر طرف

مرحله 5

روی طرز ایستادن خود کار کنید.

موقعیت اولیه: به راحتی در یک صندلی یا روی زمین در حالیکه کمرتان صاف است بنشینید، کمی شانه هایتان را بچرخانید و سرتان را به سمت راست حرکت دهید.

سپس کاری که باید انجام شود: 2 انگشت خود را از دست همان طرفی که درد بیشتری را احساس میکنید ، بر روی چانه تان قرار دهید.

انگشتان را روی چانه برای چند ثانیه نگه دارید و آنها را به آرامی روی چانه تان فشار دهید و سپس به عقب برگردانید، این وضعیت را برای چند ثانیه نگه دارید و سپس تمرین را تکرار کنید.

مدت زمان: 30 ثانیه این حرکات ورزشی برای تسکین درد گردن بسیار مفید هستند.

حرکات ورزشی برای تسکین درد گردن
حرکات ورزشی برای تسکین درد گردن

مطالب پیشنهادی:

علت بدن درد بعد از ورزش چیست؟

درمان قوز شصت پا با 8 حرکت ورزشی

مادلینگ صورت با ورزش

راهکار تنگ کردن واژن با ورزش

رابطه جنسی و ورزش