این جملات انگلیسی پر محتوا و پر مفهوم تاثیر عجیبی در رفتار و شخصیت شما در زندگی خواهد داشت. این جملات انگلیسی زیبا از بزرگان و افراد با تجربه می باشند.


“Nobody says you must laugh, but a sense of humor can help you overlook the unattractive, tolerate the unpleasant, cope with the unexpected, and smile through the day.” —Ann Landers

قرار نیست که حتماً راجع به همه چیز بخندید اما شوخ طبعی می تواند به جذابیت شما، تحمل لحظات ناخوشایند و مقابله کردن با اتفاقات غیر منتظره کمک کند.


“Perhaps I know best why it is man alone who laughs; he alone suffers so deeply that he had to invent laughter.” —Friedrich Nietzsche

افرادی که بیشتر از بقیه می خندند، قطعاً در تنهایی رنج و درد عمیق تری را تحمل می کنند و آن را پشت خنده هایشان پنهان می سازند.

خندیدن


“Nothing shows a man’s character more than what he laughs at.” —Johann Wolfgang Von Goethe

.اگر می خواهید به شخصیت یک نفر پی ببرید ، باید ببینید که بیش از هر چیز به چه می خند


“Life is like a mirror; we get the best results when we smile at it.” —Unknown

زندگی مانند آینه است . زمانی که به آن می خندیم ، بهترین نتایج را بدست می آوریم.


“Laugh as much as you breathe and love as long as you live.” —Johnny Depp

تا زمانی که نفس می کشید بخندید و تا زمانی که زندگی می کنید عاشق باشید.


“Just because it’s not what you were expecting doesn’t mean it’s not everything you’ve been waiting for.” —Unknown | Source

اگر چیزی که انتظارش را می کشید، اتفاق نیفتاده است ؛ دلیل بر این نمی شود که از آرزوهای دیگرتان هم دست بکشید.


“Never take someone who makes you smile for granted.” —Unknown

هرگز افرادی که باعث لبخند شما در زندگی هستند را کنار نگذارید.


“The world is full of beautiful things, including you.” —Unknown

جهان پر از چیزهای زیبا است که یکی از آن ها خودتان هستید.


“Every time you think of giving up, remind yourself what kept you holding on.” —Unknown

هر زمان که به فکر تسلیم شدن بودید ، به خودتان یادآوری کنید که چه چیزی شما را به زندگی امیدوار می کند.


“Sometimes you have to forget what you want in order to remember what you deserve.” —Unknown

گاهی اوقات بهتر است چیزهایی را که می خواهید، فراموش کنید تا یادتان بیاید لایق چه چیزهایی هستید.


“Don’t ask what the world needs. Ask what makes you come alive, and go do it. Because what the world needs is people who have come alive.” —Howard Thurman

از خودتان بپرسید که جهان به چه چیزی نیاز دارد. از خودتان بپرسید که با چه چیزهایی سر حال تر می شوید و سپس به دنبال انجام آن ها بروید، زیرا جهان به مردمی نیاز دارد که احساس شادیو زنده بودن کنند


“Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending.” —Maria Robinson

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و دوباره شروع تازه داشته باشد اما همه می توانند از همین امروز شروع کنند و یک پایان جدید بسازند.


“Always do what you are afraid to do.” —Ralph Waldo Emerson

همیشه به دنبال انجام کارهایی بروید که از آن می ترسید.


“If you would create something you must be something.” —Johann Wolfgang Von

ید که چیزی را خلق کنید ، باید اول خودتان به آن تبدیل شوید.

انگلیسی
انگلیسی

مطالب پیشنهادی :

انواع غذاهای استان تبریز

چه وسایلی را میتوان در ماشین لباسشویی شست؟

4 راز سفیدی دندان