تغییر مدت خدمت سربازی: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای، تغییرات جدید مدت خدمت سربازی کارکنان وظیفه را تشریح کرد.

تغییر مدت خدمت سربازی
تغییر مدت خدمت سربازی

طول مدت خدمت سربازی افزایش یافت

تغییر مدت خدمت سربازی
تغییر مدت خدمت سربازی

سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای متناسب سازی مدت خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه در مناطق گوناکون با رویکرد عدالت محوری، ارتقاء انگیزه خدمتی در مناطق امنیتی درگیر و افزایش نیروی انسانی سازمان های نیروهای مسلح، مدت خدمت سربازی کارکنان وظیفه تغییر کرده است.

در این اطاعیه آمده است: مدت خدمت سربازی برای کارکنان وظیفه بومی در مناطق عادی ۲۴ ماه است. در مناطق غیر درگیر، عملیاتی، محروم و بد آب و هوا ۲۱ ماه است. امنیتی درگیر ۱۷ ماه است.

تغییر مدت خدمت سربازی
تغییر مدت خدمت سربازی

افزایش خدمت سربازی برای پسران

مدت خدمت سربازی برای کارکنان وظیفه غیربومی در مناطق عادی ۲۱ ماه است. در مناطق غیر درگیر، عملیاتی، محروم و بد آب و هوا ۱۸ ماه است. مناطق امنیتی درگیر ۱۷ ماه است.

تغییرات جدید مدت خدمت سربازی برای کارکنان وظیفه ای که از یکم آذر سال ۹۹ به خدمت سربازی اعزام می شوند، اعمال می شود. مشمولانی که قبل از تاریخ مذکور به خدمت اعزام شوند، مدت خدمت آنان مطابق مقررات قبلی محاسبه می شود.

همچنین مدت خدمت سربازی برای مشمولان مامور به دستگاه های دولتی (غیرنظامی) در همه مناطق ۲۴ ماه است.

تغییر مدت خدمت سربازی
تغییر مدت خدمت سربازی