فلسفه کوتاه کردن موی مردان

تاریخچه کوتاه کردن موی مردان چیست؟ :سابقه آرایش و اصلاح موی، شاید به اندازه همان تاریخ تمدن بشر قدمت داشته باشد. اهمیت روش آرایش مو، نزد زنان و مردان، طی قرن ها بسیار موضوع جالبی است. قبایل وحشی در تمام نقاط دنیا.خصوصاً از بدعت گذران سبک های مختلف وعجیب آرایش مو هستند. که این موضوع برای خودشان اهمیت زیادی دارد.

تاریخچه کوتاه کردن موی مردان چیست؟
تاریخچه کوتاه کردن موی مردان چیست؟

همانطور که تمدن بشر به جلو می رفت. سبک های آرایش مو، مختلف تر و متنوع تر می شد. به طوری که در آن زمان، حتی دو ملت نبودند که مردم آن موهایشان را به یک سبک واحد آرایش کنند. در بعضی کشورها مردم موهایشان را به حالت آزاد پایین می ریختند .و برعکس در جاهای دیگر، رسم بود که موهایشان را در بالای سر جمع کنند.

تاریخچه کوتاه کردن موی مردان چیست؟
تاریخچه کوتاه کردن موی مردان چیست؟

علت کوتاه کردن موی مردان

تا این که بالاخره در همین سالها نسبتاً اخیر بود که رسم داشتن موهای بلند برای زنها و موهای کوتاه برای مردان متداول شد. تا قرون وسطی، رسم بود که مردان موهای سر خود را بلند کرده. و به همان دقتی که بانوان آرایش می کردند، آن را آرایش دهند. در این دوره مردان موهای خود را پیچیده و حتی نوار هم به آن می زدند. در دوره رنساس، مردها موهای خود را سفید کرده. و برای این که آن را بلندتر جلوه دهند، حتی از کلاه گیس هم استفاده می کردند.

تاریخچه کوتاه کردن موی مردان چیست؟
تاریخچه کوتاه کردن موی مردان چیست؟

در فرانسه، از زمان حکومت لوئی چهاردهم، تمام نُجَبای فرانسه برای داشتن موهای بلندتر و مجعد با همدیگر رقابت می کردند. سبک آرایش مو، باز هم تغییراتی کرده تا این که سرانجام با فرا رسیدن قرن نوزدهم، رسم موی کوتاه .برای مردان به صورت مدی پا بر جا در آمد. ولی هنوز امروزه، در دادگاهها، قضات و وکلای دعاوی را می بینید که از کلاه گیس استفاده می کنند، این یادگاری است از روزگاری که موی بلند برای مردها، مد روز بود.