پیشنهادهایی در مورد لباس پوشیدن خانم هایی که ران و باسن بزرگ دارند

اصول صحیح لباس پوشیدن زنان درشت اندام
اصول صحیح لباس پوشیدن زنان درشت اندام

اصول صحیح لباس پوشیدن زنان درشت اندام اکنون همه ما قسمت های خاصی از بدن خود را دوست داریم و از قسمتی دیگر متنفریم، بنابراین برای اینکه بهترین شکل از بدن خود را داشته باشید کلید موفقیت این است که توجه دیگران را از ناحیه مشکل خود دور کنید. به عنوان مثال، اگر شما باسن بزرگ خود را دوست ندارید، بهترین کار این است که به جای آن، چشم را به سمت خط کمر، نیم تنه یا پاها بکشید با انتخاب لباس مناسب، باسن بزرگ را نیز می توان پنهان کرد شلوار لگ با رنگ تیره و پارچه ای با کیفیت خوب همیشه انتخاب مناسبی است.

آیا زنان دارای باسن بزرگ باید از پرینت خودداری کنند؟

اصول صحیح لباس پوشیدن زنان درشت اندام  از نظر رنگ و چاپ هیچ قاعده ای وجود ندارد، اما همیشه لباس هایی را انتخاب کنید که از پنبه یا پشم مطبوع استفاده شده اند که به شکم یا باسن نمی چسبد. از پارچه های براق یا ساتن، ابریشم خودداری کنید مگر اینکه بر روی تعصب برش بزنید تا منحنی ایجاد شود. من همچنین می گویم از چاپ در نوارهای افقی خودداری کنید. اینها تمایل دارند مناطق مشکل شما، به خصوص شلوارهای راه راه و دامن های مدادی را گسترده تر کنند.

لوازم جانبی برای پوشیدن افراد با باسن بزرگ چیست؟

اصول صحیح لباس پوشیدن زنان درشت اندام
اصول صحیح لباس پوشیدن زنان درشت اندام

اصول صحیح لباس پوشیدن زنان درشت اندام برای خلاصه کردن آن در یک عبارت:  پوشیدن کمربند باریک یک راه عالی برای جلب توجه به آن کمر لاغر شما و شکستن لباس است.همچنین این یک روش عالی برای به روز بودن شما است از چرم مار یا مارپیچ زنجیر خودداری کنید.

خانم هایی که ران و باسن بزرگ دارند، بهتر است دامن کوتاه و پیراهن های چسبان اریب نپوشید.

خانم هایی که ران و باسن بزرگ دارند، بهتر است شلوار های ساده و یا شلوار لی باریک و کفش های مسطح نپوشید.

لباس نیم تنه نپوشید.

خانم هایی که ران و باسن بزرگ دارند بهتر است دامن های بلند که از زانو به پایین تنگ می شود را  نپوشید. شلوار های رزمی یا شلوار هایی که دو طرفش جیب دار هست نپوشید.

خانم هایی که ران و باسن بزرگ دارند، بهتر است، ژاکت یا کت های کمربنددار که کمربندشان پهن هست و بالای باسنتان هست و کمرتان را محکم نگه می دارد نپوشید.

خانم هایی که ران و باسن بزرگ دارند،بهتر است شلوار گشاد کش دار با پارچه های تیره و جنس خوب با لباس های اندامی بپوشید.

از کمربندهای کوتاه استفاده کنید.

ژاکت های کشباف زیبا که یک دکمه در بالا دارند بپوشید.

پالتویی با پارچه مناسب محکم تا زیر زانو و یا از جنس پنبه ای (کتانی) پف کرده بپوشید.

شلوار های گشاد بپوشید.

خانم هایی که ران و باسن بزرگ دارند، بهتر است ژاکت یا پالتویی تا زانو بپوشید که سر شانه داشته باشد.تا باعث شود با قسمت پایین بدن شما هماهنگی و تعادل ایجاد شود.

اصول صحیح لباس پوشیدن زنان درشت اندام
اصول صحیح لباس پوشیدن زنان درشت اندام