آموزش بستن کراوات : این مقاله به شما نشان می دهد که چطور به 6 مدل رایج و محبوب، کراوات تان را ببندید. ما این مدل ها را از آن جهت که برای شرایط های گوناگون مناسب و شیک اند، برایتان آورده ایم. با پیگیری کردن مرحله های مختلف آن، به آسانی مدل دلخواهتان را بیابید و زیباتر از همیشه بدرخشید.

بستن کراوات مدل شماره 1 : Four In Hand

این مدل یکی از قدیمی ترین ولی ساده ترین مدل های بستن کراوات است که به وسیله انگلیسی ها ابتکار شد. این گره برای آقایان قد بلند با پیراهن هایی که دارای یقه های باریک یا پیراهن های یقه دار دکمه ای مناسب است.

1 – انتهای پهن کراوات را به سمت راست و قسمت باریک آن را به سمت چپ بگیرید. قسمت باریک کراوات باید کمی بالاتر از قسمت دیگر آن باشد.

2 – انتهای پهن کراوات را روی قسمت باریک آن بیاورید.  سپس آن را از پشت قسمت دیگر رد کنید، طوری که در سمت راست بدن تان قرار گیرد.

3 – حال همان انتهای پهن را بار دیگر به دور قسمت باریک کراوات بپیچانید.

4 – حال برای این که گره را محکم کنید، قسمت پهن را اول از داخل دایره ای که در بالای آن تشکیل شده، سپس از میان دایره کوچکی که در قسمت جلوی آن ایجاد شده است، رد کنید.

5  – حال که گره شما تکمیل شد، با کشیدن انتهای پهن کراوات، آن را سفت کنید برای ایجاد تعادل می توانید از انگشت شصت تان کمک بگیرید.

آموزش بستن کراوات
آموزش بستن کراوات

بستن کراوات مدل شماره 2 : مراحل بستن کراوات دو گره

۱ طرف پهن کراوات را در سمت راست و طرف باریک آن را در سمت چپ قرار دهید. در شروع کار، کراوات را طوری روی گردن خود تنظیم کنید که طرف باریک آن کمی بالاتر از ناف شما قرار گیرد. در مراحل بعد، طرف باریک ثابت بوده و فقط طرف پهن کراوات را جابجا خواهید کرد.

۲ طرف پهن را از روی طرف باریک رد کرده و به سمت چپ ببرید.

۳ طرف پهن را زیر طرف باریک برده و دوباره به سمت راست بیاورید.

۴ طرف پهن را به وسط و به سمت حلقه ایجاد شده در دور گردن ببرید.

۵ طرف پهن را از داخل حلقه دور گردن رد کرده و به سمت چپ ببرید.

۶ طرف پهن را از جلوی گره ایجاد شده رد کرده و به سمت راست ببرید.

۷ طرف پهن را از زیر وارد حلقه دور گردن کنید.

۸ طرف پهن را از داخل حلقه ایجاد شده در جلوی کراوات رد کرده و به سمت پایین بیاورید.

۹ طرف پهن را به سمت پایین بکشید و گره را سفت کنید. به طور همزمان نیز گره را رو به بالا هل داده و آن را تنظیم کنید.

در پایان، طرف باریک کراوات را از حلقه پشت طرف پهن عبور دهید تا مخفی بماند. نوک کراوات باید مماس با کمربند شما یا روی آن قرار گیرد. اگر در پایان، کراوات شما بلند یا کوتاه بود، آن را باز کرده و با تنظیم مجدد، مراحل را تکرار کنید.

آموزش بستن کراوات
آموزش بستن کراوات

بستن کراوات مدل شماره 3 : The Half Windsor

درصورتی که در بستن کراوات بی تجربه هستید، این مدل می تواند آغاز خوبی برایتان باشد. این مدل برای کراوات هایی با قد و پهنای متوسط مناسب است درصورتی که به دنبال کراواتی هستید که آن را در موقعیت های مختلف استفاده کنید، این مدل که محبوبیت زیادی هم در بین آقایان دارد، انتخاب خوبی برایتان است این مدل گره برای آقایان قد بلند و چاق بهترین انتخاب می باشد.

1 – انتهای پهن کراوات را به سمت راست و قسمت باریک آن را به سمت چپ بگیرید. قسمت باریک کراوات باید کمی بالاتر از قسمت دیگر آن باشد.

2 – انتهای پهن کراوات را روی قسمت باریک آن بیاورید طوری که شکل x شود قسمت پهن آن را به صورت افقی به دور قسمت باریک بچرخانید.

3 – سپس آن را از داخل دایره ای که در قسمت بالای آن ایجاد شده، رد کنید.

4 – یک بار دیگر انتهای پهن کراوات را از سمت راست به سمت چپ، به دور انتهای باریک آن، بچرخانید.

5  – حال که گره شما درست شد، به کمک انگشتان تان گره را محکم بگیرید و انتهای کراوات پهن را بکشید تا محکم شوند.

6 – حال انتهای کراوات پهن را ابتدا  از داخل دایره بالایی و سپس آن را از دایره کوچکی که در جلوی آن ایجاد شده، رد کنید.

آموزش بستن کراوات
آموزش بستن کراوات

مطالب پیشنهادی:

با هر رنگ لباس چه کفشی بپوشیم؟

چگونه با چادر شیک پوش باشیم؟

اصول صحیح لباس پوشیدن زنان درشت اندام

اصول انتخاب لباس برای مردان قد کوتاه

پیدا کردن مانتو های به روز زنانه