از  گذشته مردم علاقه مند بودند که آینده را پیش بینی کنند  برای این منظور اقوام مختلف علوم متنوعی را خلق کرده اند مانند ستاره شناسی ، تعبیر خواب ، طالع بینی ، فال قهوه ، روانشناسی رنگها ، کف بینی ، عدد شناسی ، تاروت و  …

 

تفسیرفال قهوه :
آتش کوتاه : نزدیک شدن به مقام والاتی و در کار بسته اش گشایش ایجاد می شود.

آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید  در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است  حاکم و سر پرست.

آتش : از تصمیم گیری عجولانه بپر هیزید  مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

آتش بازی : مشاجره مشکلات شخصی ناگوار

آبشار : پیشرفت شما در کار به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

آب فشان : موفقیت و شادی ، در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

آهو : همسر با وفا ، در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی ، زیبایی و کمروئی. همسر با وفا ، در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی ، زیبایی و کمروئی. در طالع خود همسری با وفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزار گروهی را کردن.

آفتاب : سمبل ، دانش ، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد ، و با کسی به نزاع بر خواهد خواست.

آدم : اگر از دسته نزدیک  باشد ملاقات کنندهای خواهید داشت  اگر آدم شکل تاریک و روشنی داشته باشد ، اختلاف با اطرافیان اگر نزدیک دسته باشد اگر آدم موهای پر پشتی داشته باشد کادو در یافت می کنید.

ابرو : نیت و آراستگی و دینداری در او به حد کمال میباشد.

ابر : خداوند به او علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علم او بهرمند خواهند شد. بعضی مسائل و شبهب را توضیح می دهد.بودن ابرها در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره می کند.

ابر باران زا : بعضی مسائل را توضیح می دهد. بودن ابر در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره می کند. خداوند به او علم و حکمت عطا می کند و مردم از او بهره مند می شوند. تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها

انار : صاحب زنی خوش سیما خواهد شد.

استخوان : نشانی مالی است که معشت و زندگی او را از طریق آن می گذرد.

اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکند. دشمنی بزرگ – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار

اره : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

اسب : آرزو است،به خصوص به مژده ای در مورد دل اشاره می کند. تغییرات در وضع زندگی

اسب سوار : مرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

اتومبیل : دلیل بر آن باشد که آرزو دارد به سفر دور و دراز برود.

اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

انگور : بیش از حد انتظار به او خیر و نعمت میرسد ، اصراف نکنید.

انگشتری : از صاحب مهر و نقش و نشان به او ثروتی خواهد رسید.

انگشت : علامت یکی از عادات پنج گانه میباشد.

انسان : دو انسان چهره به چهره،گفتگو و سازگاری؛دو انسان پشت به پشت،به دلخوری؛یک انسان به آمدن مهمان اشاره می کند.بعضی ها دیده شدن انسان در فال را به خود فالگیر تعبیر می کنند.دست در دست بودن یک زن و مرد به ازدواج،دست در دست بودن دو زن به صحبت علیه کسی،دست در دست بودن دو مرد هم به رسیدن به سازگاری تعبیر می شود.

انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا – التماس و زاری

انسان در حال دعا کردن : دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

انجیر : نشانه غم و غصه ای میباشد که بر او خواهد رسید.

باز : آسایش ، شادی ، بشارت دادن ، رسیدن به مراد و یافتن مال.

بار و اندوخته : پس انداز

بالن : توطئه از جانب افراد زیادی – عشق نامناسب

باد برن : دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

برج: تصادف ناگهانی – دعوا – ترس – مقا ومت – امید

بادمجان : غم و اندوه به سراغ غم و اندوه نزدیک شد

بادام : رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید مغز بادام طالع خوشی دارد

بیل : بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد ، کوشش کنید

بطری : مواظب سلامت خود باشید هشدار جرو بحث نکنید

بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور ، شب نشینی ، با شکوه و عروسی

بسته : رهائی از گرفتاری بسته باز نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد

بینی : قدرت تشخیص – حس فعال
ببر : دشمن دلیل بی باک ، اما بزرگوار و مهربان و جوانمرد است.

پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

پاکت : در یافت خبری شاد ، از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید

پا : عمری کوتاه و زود رس خواهد داشت و یا سفری کوتاه در پیش خواهد داشت. پیشروی اهداف – استقامت – حرکت

پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

پل : عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر است ، موفقیت در زندگی. رفع غم و غصه ها و حل مسئله ای طولانی

پرستو : خبر خوب – تحول جهشی که باید در آن محتاط بود

پروانه : در خیال و اندیشه بر سر می برد و بر اثر ضعف و ناتوانی خود را به هلاکت می رساند. ماجرای عشقی معصوم،شادی های روزانه،و بلند پروازی ، حساس و ظریف بودن ، تحول – مهربانی ، بوالهوسی

پرنده : خبر خوش ، ملاقاتهای سودمند و شادی بخش و ارمقان خوبی در راه دارید ، خبر دهنده بخت و اقبال است.اگر در نوک خود چیزی حمل کند به دریافت خبری خوب در آینده نزدیک اشاره می کند.پرنده ایستاده هم به سفری سودمند و یا شادی اشاره می کند

پرده : کنجکاو بودن در زندگی ، میخواهد از اسرار دیگران با خبر شود

پرچم : آماده مشکلات در زندگی باشید و از طحنه خارج نشوید

پر : تن پروری ، زندگی در ناز و نعمت شما را سخت تن پرور و بیکار بار آورده است

پیمانه : نظم و نظام در کارها داشتن راستی و درستی با مردم است ، مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکند

پول : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهد و از چیزی رنج می برد

پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

پنجره : نشانگر چشم است که گفته اند چشم دریچه روح است که اگر بسته باشد ، ناامیدی میرساند

پنجره باز: یک شکست خوش عاقبت

پلکان : در کار خود ترقی و پیشرفت خواهد کرد و در آن کار استقرار پیدا میکند

تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است. در یک دعوا فاتح شدن

تخت : به سفری بزرگ میرود و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شود

تبر : مثل خدمتکاری که نتواند با مشکلات دست و پنجه نرم کند و شکست خواهد خورد

تیرو کمان : تعهد دروغی میکند تا مردم را به آن وسیله فریب بدهد

تیر : حق درستی را زیر پا گذارد ، و نشانه ای است به طرف دوست و دشمن

تپه های منفرد : خطرات – دوستان بد

توپ : ورزشی و دو میدانی ، با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید. به زندگی سخت و بدون ثبات اشاره می کند.به معنی بی اساسی و بی بنیانی زندگی و تغییرات بدون آرامش است

تخت خواب : ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می رود و به جاه و مقامی خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شود

ترازو : نشانه عدل و انصاف است ، ترازوی میزان ، از عدل و درستی حکم میکند.رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهد شد. موفقیت و خوشحالی

تخم مرغ بزرگ : بخت و اقبال بزرگ

تخم مرغ بریده شده : یاس و نا امیدی و از بین رفتن بخت و اقبال

جارو : خادم و خدمتکار ، غم و اندوهی خانه دل را پاک می کند و مرتفع می سازد. به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

جاده : سرنوشت زندگی به اهداف و مقاصدش میرسد و حاجتش بر آورده خواهد شد

جناغ : رسیدن به آروی دیرینه ، پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی ، رسیدن به معشوق

جعبه : داشتن زنی همدم و معاشر که کمتر سازکاری میکند

جانور،هیولا : حوادث ترسناک

جام : ریخت و پاش ، ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان. جمع شدن دوستان قدیمی

چتر نجات : برای نجات جان خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید

چتر : احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید. به محافظت و ایمنی در برابر خطرها اشاره دارد.چترباز به یاری و کمک،چتر بسته هم به نرسیدن یاری و کمک تعبیر می شود

چهارگوش : گاهی به شادی،لذت و عشق،گاهی هم به اسارت و مشقت اشاره دارد

چاقو : طلاق و جدائی ، بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی ، مواظب باشید قطع نشود. قطع ارتباط،درگیری و دعوا ، دعوای غیر منطقی – بی دفاع – خشونت

چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند

چادر : حجاب و پوشش است جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی

چکش : موفقیت در مشکلات ، در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید

چوب : نفاق و دوروئی است ، چوب کج و راست تعبیرش یکسان است. نفاق و دوروئی است ، چوب کج و راست تعبیرش یکسان است

چنگال : در کسب معاش موفق و نیرومند است و بر دشمنان غلبه می کند مخصوصا بر دوستان نایاب

چغندر : غم و اندوه و مصیبت ، به غم و اندوه گرفتار می آید ولی زود بر طرف خواهد شد

چشم : بینائی ، چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشید. حسادت و چشم خوردن

چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است ، مطیع سرنوشت باشید

چراغ : کدبانوی منزل است ، زندگی خوش و راحتی داشتن آسایش

حلقه گل : غصه ای که هنوز برطرف نشده است.حلقه بریده شده،رهایی از غصه ها

حوض : علم و دانش ، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن علمش افزونی میابد

حلقه شکسته : نا امیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری

حلقه : خواستگاری ، ازدواج خوشبخت شدن در دو زان زندگی و زناشوئی. انجام یک معامله، خواستگاری و نامزدی

حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان باشد : میل به داشتن فرزند تحقق مییابد

حصار : در بند قرار گرفتن ، جای امن ، چند صباحی احتیاط کنید

حب : بیماری ، شفا ، بهبودی ، بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد

خرس : دشمن بدطینت ، احمق و تند خو ، از این خصلتها دوری کنید. تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی

خرچنگ : بد اخلاقی ، کینه توزی ، فرومایگی ، احتیاط را از دست ندهید

خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن

خط : خطوط کج به دوستی های ساختگی و ظاهری، دراز زندگی طولانی و راحت و یا مسافرت و پروژه ؛خط مستقیم شکسته،به بیماری؛خط شکسته به مشقت و بی پولی؛خط مستقیم،به درآمدی متوسط،راحتی و آرامش اشاره می کند. سفر، یک پروژه که اگر خط مشخص و واضح باشد به معنای موفقیت آمیز بودن آن است

خط تخم مرغی مقطع : پایان امید – نامه – رسیدن مهمان

خط منکسر (شکسته) : کار های در هم – فقر اقتصادی – افلاس

خط منحنی : دوستان نا مناسب – خیانت – دسیسه

خط مستقیم مقطع : خطر – کسالت – خطر نزدیک به مرگ

خط مستقیم بلند : زندگی طویل با حوادث – مسافرتهای سودمند

خط مستقیم کوتاه : زندگی آرام – خوش و متوسط

خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها،خانه ای داخل درخت،ازدواجی خوشحال کننده؛خانه ای در محلی خلوت،میراث ، زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت

خیمه : تامین مالی ، آفزایش مال و نعمت ، نگران آینده نباشید

خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است ، به استعداد فوق العاده ای میرسد. برکتی بزرگ – حمایت والدین

خنجر : خطر بزرگ ، کسالت ، از دوستان نایاب بپرهیزید

خفاش : شنیدن خبر ناگواری عاقبت ناخوشایند ، حرص و طمع تا سرحد دیوانگی

خروس : شانگر شهوت و غرور است ، اختار و آماده باشی است برای شما. نوید و مژده،کاری خیر

خرگوش : زود رنج ، در برابر حادثه سریع خود را میبازد ، در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف

داس : با رنج و زحمت مالی یا نعمتی را بدست آوردن ، درو کردن

دود : گرفتاری تحمل رنج و عذاب ، گرفتار فتنه و بلا شدن

دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن ، دلالت بر خوشی زندگی است. گفتگو – بازگو شدن نا گفته ها

دندان : ذلالت بر یکی از اعضای خانواده است ، خانواده و بستگان ، غم و انده ، گزند و زیان.

دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر غم و اندوه و تنگدستی است

دست: دوستی و مهربانی ، انرا با مهربانی بپذیرید. توانمندی در عمل ، قدرت

دست های دراز : حماقت – بی اعتقادی

در : حفره مقعد. کار با ادارات دولتی

درخت : فراوانی،پیروزی در بازی،بیهوده بودن سرمایه گذاری ، گشاده دستی – شانس در قمار و لاتاری

درخت کاج : موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا

دامن : رنج و اندوه در برابر عشق ، نا امیدی ، در بمقابل عشق پایداری به خرج بدهید موفق میشوید.

دانه تسبیح : عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت

دیوار : مانع ، دفاع از حریم ، وضع و حالش در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد

دیگ : صاحب خانه ، کد بانوی خانه ، خدمتگذار به افراد نیازمند و تهی دست

رختخواب : رختخوابی مرتب به ثبات و ذکاوت،رختخواب نامرتب به نامنظمی و بی قراری اشاره دارد

راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.راهی طولانی و مستقیم،به زندگی طولانی و بدون زحمات،راه پرمانع و مشقت ها اشاره می کند.ء به تعداد آنها راه های که انجام می دهد. اگر سر راه بسته باشد انجام نمی گیرد و اگر باز باشد خاتمه می یابد و به انجام می پذیر

ریسمان :عمر طولانی ، سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن

روباه :حیله گر و فریبنده ، حیله گر و نابکار و فریبنده و دروغگو میباشد ، مواظب باشید

زنگوله : بگو مگو ، دعوا و مرافعه ، بگو مگو با اقوام و خویشان ، صبور باید

زنبور عسل: مال و نعمت ، خیر و برکت ، ارث و میراث از راه صحیح

زنبور : شخص مزاحم ، از آدم پست و فرومایه آزار دیدن

زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید،شادی

سوزن : دوست و غمخوار ، حاجتش بر آورده خواهد شد و به مرادش خواهد رسید

سگ : دشمنی پست و فرومایه اما مهربان و وفادار. سگ دونده به دریافت خبری خوب؛سگ خوابیده،به تنبلی و شوخی بی مزه

سطل : مدد گرفتن ، کنیز ، خدمتکار ، خدمتکاری به خدمتش در می آید و یا کنیزی زیبا می خرد

سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

ستاره : مقام و منزلت ، با علما و دانشمندان ملاقات میکند. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن ، به معنی شانس است.به خوش شانسی،خوشبختی مداوم،انتظار طولانی تعبیر می شود

سپر : پناه دهنده از امور ناپسند ، محافظت شده از جائی

ساعت : نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد

سکه : رهائی از فقر و بدبختی ، نجات پیدا کردن از قرض و بدهی. علامت پول

سر شیر : برآورده شدن آرزرو،برطرف شدن دلتنگی

سه پایه : حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

سیب : صاحب فرزند شدن ، با خیر و خوشی از راه دور دریافت کردن. برکت – کامل و خوب بودن

سوسک : قبل از اینکه آبرویتان برود کناره گیری کنید ، رسوائی و بدبختی. به وجود بعضی مسائل کوچک و اجباری بودن حل این مسائل اشاره دارد.

سوسمار : دشمن نادان ، قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید

شانه : دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده ، آنهائی که کمراه می کنند از ایشان دوری کنید

شاخ : موفقیت مالی ، دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان ، از فراوانی خود را نبازید

شمع : شمع روشن عزت و نعمت است ، شادی و سرور به خانه شما روی می آورد محقق شدن یک آرزو، دریافت کمکی از ماورا و قابلیت عمل کردن به یک قول بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

شمشیر : مبارزه با دشمن ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

شلوغی : شرکت در یک اجتماع

شهاب : خبر های غیر منتظره – امیدواری

شتر : ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان

شکل نا مشخص : قابله – مخالفت – ناراحتی – پول گم کردن

شلوار : آبرو و حیثیت ، سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دو چندان می شود

شطرنج : تهمت و دروغ ، بر کسی به باطل غلبه کردن ، بر او تهمت می بندند و می گویند

صورت انسان : فال خوب و ازدواج

صندلی : محبت و دلگرمی از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد. به بهتر شدن کارها از هر نظر،تمام شدن یک چیز تعبیر می شود. ارتقا در کار – ریاست

صخره : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

صلیب : پیروزی در یک کار سخت ، مرگ یکی از دوستان یا فامیل

صلیب و تاج : مورد توجه مطلوب واقع شدن

طاووس : شکوه و جلال، تجمل، چیزی که موجب افتخار شود.فخ فروشی – غرور

ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی

صدف : دیدار با دوستان دور دست و شرکت در جشن عروسی و بسیار شاد

عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

عصا : دیدار خوش ، ملاقات با اقوام و دوستان ، شنیدن خبر خوش از خویشاوندان. تکیه گاه – یاور ، متکی به چیزی بودن

عینک : افراد عاقل و روشن ، روشن بینی و قضاوت صحیح و درست کردن

عقرب : جدائی ، هرج و مرج ، حسادت ، بدجنسی ،زیاد شدن رنج و زحمت و تحمل خسارت

فیل : سمبل بزرگی ، قدرت و منزلت ، دوست دانشمند ، با آنها هم صحبت شوید. قدرت و موفقیت

فندق : بدست آوردن ثروت و مال از طرف فرد بخیل

فنجان : در اثر کار و کوشش ، نتیجه مطلوب بدست آوردن ، هدیه و پاداش گرفتن

فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

فشنگ : خطر مواظب اعمال و رفتار خود باشید ، یک دندگی نکنید ، در رانندگی صبور باشید

قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دور دست

قوری : خادم و خدمتگذار ، برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید. حادثه ای شگفت آور،زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

قو : سمبل وقار ، دوستی ، ایمان ، به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن. ازدواج با عشق – متانت در رفتار

قلم : رفع نگرانی ، بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد

قفل : موانع ، سد ، برای رسیدن به مقصود ، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرد. مشکلات حل نشدنی – گرفتاری

قفل و کلید : پیدایش راه حل – ازدواج

قلب : روابط عاطفی

قطار : مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک است

قرص : بیماری ، شفا ، بهبودی ، بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد

قایق : بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق ، عشق و دوستی

قیچی : جدائی و دوری ، بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و در واقع اختلاف خانوادگی. به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد

کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع ، ارث ، مسافرت دریا و سفری خوش. خبری خوب،سفری طولانی

کژدم : دشمن ضعیف ، تحمل دردسر و ناراحت کننده دشمن نادان ، شما را غمگین میکند

کرم : گرفتاریهای کوتاه و کوچک ، سعی کنید از شرش خلاص شوید

کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها ، موانع سخت

کلاغ : حساس و ظریف بودن – تحول – مهربانی

کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا

کتاب : گشایش در کارها ، دوست صمیمی و وفادار و دانشمند ، هرگز اورا ترک نکنید. تحصیل – تفکر

کت : گرمی ، عشق و محبت ، خلق و خوی بد خود را عوض کرد

کاسه : رزق و روزی ، درماندگی ، از راه فقر و مکنت روزی بدست آوردن

کوزه : با همسر یا کنیز خود همبستر شدن ، نزدیکی

کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید ، فرزندی پسر. به دست آوردن موفقیت به سختی بدی و مشقت تعبیر می شود

.کلید : حل مشکلات ، پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند ، موفقیت همه جانبه. گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

کلاه : رسیدن به جاه و مقام ، باپشتکار به مقام رسیدن ، از حیله دوستان خود را پنهان کنید. خبر دهنده موفقیت است.نشان دهنده موفقیت های نهانی همراه با ریسک می باشد

کفش : برای مرد ، زن کدبانو و زیبائی میگیرد ، برای زن قوت و نیرومندی می باشد ، ارثیه.مهمانی،دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان نا خوانده – خواستگار

کفتار : نشانگر پلیدی و ناپاکی ، فریب و نیرنگ است ، دزدی و چپاول مواظب اموالتان باشید

گوش: نصیحت پذیری – خبر های تازه

گل : شادی بزرگ،دوستی واقعی،جوان حساس و خجالتی، خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

گاو : فراوانی محصولات نعمت فراوان بدست آوردن

گوسفند : زندگی آرام و بی دغدغه ، خوشبختی به شمار میآورد و ناراحتیها بر طرف می شود. به معنای نذر است

گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه ، که با رنج و زحمت بدست آمده است

گلابی : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی ، بفکر اندوخته باشید ، سهل انگار نباشید

گردن بند : عشق و نامزدی و شروع آن ، گردن بند پاره قهر و جدائی

گربه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان ، برای شما دوستان خوبی نمیباشند ، ریا کار و خائن ، طنازی ظرافت در رفتار – جستن با دقت ، یک شخص دمدمی مزاج (اگر سفید باشد خوب و اگر سیاه باشد بد است)

لب : نشانگر قرابت و خویشی است ، از زخم زبانها نهراسید ، احترام و عزت پیدا میکنید

لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید و در ازدواج خوشبخت خواهید شد

لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند

لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی

مورچه : نشانگر داشتن پشتکار و دور اندیشی ، با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید. به کار وتلاش،باغیرت بودن،دریافت مزد زحمات

مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید

مسواک : مال خود را در راه خویشان و بستگان ، بخشش ، اجسان می کنید

مرغابی : دعوت به مهمانی و جشن و سمبل پاکی و روان عشق و سعادت زناشوئی ، به مجلس با شکوهی دعوت خواهید شد

مرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید

مربع : میراث و سود را توضیح می دهد.اگر بزرگ باشد به معنی سود و بهره ای بزرگ است. خانه تازه ، سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است

مار : سمبل دشمنی است.دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند. امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد

ماهی : موفقیت و شانس،خوشحالی کوتاه مدت ، پولی که میزان آن متناسب با اندازه ماهی است.، سعادتموقت – خوشبختی منتهی به بدبختی

مهر و سجاده : دعا – نذر – نیت خیر

میمون : زیرکی- موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

مستطیل : در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

ماه : عشق و نامزدی ، ازدواج ، با همسری خوش سیما و صاحب مقام ، ازدواح میکنید. ناراحتی روحی و روانی.ماه تمام به ماجراهای عشقی.ماه نیمه هم به طرح های جدید تعبیر می شود

میخ : سمبل پلیداری و مقاومت ، اگر به کار خود واقف هستید آنرا رها نکنید. تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

موش : ریا کار و زیان بار ، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت ، حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه

موش(صحرایی): دزدی

نهنگ : خیر و روزی، مسئله بزرگ قابل حل

نوزاد: رهایی از غصه های کوچک،آرامش خانواده

ناقوس : خبر گرفتن

نعل : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد ، راه نجات برایتان باز است

نرده بام : موفقیت و پیروزی ، موفقیت شما حتمی است بت شکیبائی آنرا دنبال کنید. به پیشرفت،کار زیاد و پیشروی،رسیدن به رفاه اقتصادی. موفقیت اجتماعی، ترقی، تغییر

نخود : نشانگر غم و اندوه است ، در اثر مقاومت آنرا پشت سر خواهید گذاشت

نان : سمبل سرور و خوشحالی است ، در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند

نامه : در انتظار خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید

نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت ، مسافرت دریائی

هیزم : سخن چینی و بد عملی ، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بیند

هواپیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت ، نشانگر راه سریعی است به هدف. به سفری ناگهانی،رو به راه شدن کارها تعبیر می شود.مسافرت هوایی ، راه دور ، خبر از مسافر

هدهد : خیر ، خوشی و رفاه ، بزرگی و مقام ، پیروزی