درمان سریع تبخال :

درمان سریع تبخال یک بیماری ویروسی است .که توسط ویروسی به همین نام ایجاد می شود .موضع درگیر به صورت التهاب و مجموعه تاول های ریز نمایان می شود.

مدیر بخش علمی یک شرکت دانش بنیان داروسازی گفت: در این شرکت موفق به ساخت و تولید اسپری های ضد آفت دهانی با مواد اولیه گیاهی شدیم. این اسپری. از موم سبز زنبور عسل، گیاه شیرین بیان، اوکالیپتوس، عصاره درخت بید و ترکیبات گیاهی دیگر ساخته شده است. این اسپری علاوه بر از بین بردن آفت های دهانی می تواند باکتری های دهان را از بین ببرد؛ همچنین قارچ های دهانی که منجر به برفک می شوند نیز به واسطه استفاده از این اسپری از بین می روند. به گفته وی، با استفاده از این اسپری، تب خال ظرف 3 دقیقه از بین خواهد رفت. وی با بیان اینکه این محصول مشابه خارجی ندارد.گفت: قبل از به تولید رساندن این اسپری دهان، آزمایشاتی در دانشگاه شهید بهشتی برای ضد پلاک بودن آن انجام گرفته است.همچنین آزمایشاتی در انستیتو پاستور ایران و دانشگاه لرستان انجام شد. مدیر بخش علمی این شرکت دانش بنیان داروسازی اظهار داشت: درصدد هستیم که این اسپری توسط پزشکان مربوطه تجویز شود. البته با تولید این اسپری، تجویز آن در لرستان توسط پزشکان انجام می گیرد.